Certifikace MATEŘSKÉ školy

Publikováno 7. 2. 2015

Nejdříve se dobře seznamte s informacemi na této straně a zde.
Co by škola, žádající o certifikaci, měla mít na svém webu: ZDE.

Jak poznáte, že školka je otevřená rodičům?

Podívejte se na kritéria značky – mají dvě úrovně:

RV_plakat_A3_2014_

Základní požadavky – tyto požadavky jsou povinné a školka je musí pro základní úroveň certifikace naplňovat alespoň jedním z uvedených způsobů. I základní požadavky umožňují škole naplňovat je různými způsoby tak, aby byli spokojeni jak rodiče, tak pracovníci školy. Základních kritérií je 7.

 

 

Volitelné požadavky – kromě základních požadavků musí škola splňovat nejméně další dva, které si sama vybere z volitelných. Volitelných kritérií určených pro MŠ je 14 (z technických důvodů nejsou v certifikačním formuláři číslována posloupně).

Žádost o propůjčení značky

  • Značka je určena pro mateřské školy. Pro základní školy a víceletá gymnázia jsou určena odlišná kritéria v sekci Certifikujte ZŠ).
  • Mateřská škola, která má zájem o certifikát, si sama na webu ověří, zda splňuje minimální počet kritérií potřebný pro udělení značky. Školka musí o schválení kritérií požádat zástupce rodičů – ať už půjde o rodiče z rodičovské organizace nebo jiného spolupracujícího rodiče. Doporučujeme nejdříve projednat naplňování kritérií také se zástupci pracovníků školky (inspirujte se zde).
  • Po vyplnění online dotazníku (níže) dostanete potvrzovací e-mail o proběhlé certifikaci.
  • Po naší kontrole zaslaných údajů (Veškeré informace, deklarované u jednotlivých kritérií v certifikačním formuláři, je třeba vhodnou formou zveřejnit na webu školy) umístíme vaši školu na mapu rodiče vítáni a pošleme e-mail s dalšími informacemi a fakturu na uhrazení poplatku. Po zaplacení faktury obdrží školka certifikát, samolepku a ceduli se seznamem kritérií, které splňuje. Mateřská škola se v dotazníku zavazuje, že umístí samolepku na dveře a ceduli s kritérii ke vchodu.

Komentář ke kritériím a jejich verze

Od 7. 2. 2015 jsou pro certifikaci mateřských škol platná kritéria uvedená zde a pochopitelně v certifikačním formuláři.

Pro lepší porozumění kritériím značky Rodiče vítáni jsme pro vás přidali ke každému kritériu komentář. V něm vysvětlujeme, co považujeme za jeho kvalitní naplnění a co ne. Všechny komentáře najdete zde, nebo v dotazníku u každého kritéria: objeví se po najetí myši na malý otazník vpravo.

 Hloubka naplňování kritérií

Pro všechna kritéria by mělo platit, že je školka naplňuje již delší dobu, je zapojena většina lidí, kterých se to týká atd. Jako minimální zkušenost doporučujeme jeden školní rok.

Není také účelem přihlásit se k velkému množství kritérií – dobrou spolupráci s rodiči dělá především kvalita naplnění kritérií, až pak následně jejich kvantita. Proto vybírejte jen ta kritéria, o nichž jste přesvědčeni, že je spolehlivě a kvalitně naplňujete.

Poplatek – Platnost certifikátu -Kdo ověřuje plnění kritérií

Online dotazník MŠ:

Sdílejte

3 komentáře u Certifikace MATEŘSKÉ školy

  1. Jsme právní subjekt se základní školou, máme stejné IČO

  2. Renáta Suskova napsal:

    Jsme právní subjekt se ZŠ, máme stejne IČO.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*