Certifikace ZÁKLADNÍ školy

Publikováno 7. 2. 2015

Nejdříve se dobře seznamte s informacemi na této straně a zde.

Co by škola, žádající o certifikaci, měla mít na svém webu: ZDE.

Jak poznáte, že škola je otevřená rodičům?

Podívejte se na kritéria značky – mají dvě úrovně:

RV_plakat_A3_2014_

Základní požadavky – tyto požadavky jsou povinné a škola je musí pro základní úroveň certifikace naplňovat alespoň jedním z uvedených způsobů. I základní požadavky umožňují škole naplňovat je různými způsoby tak, aby byli spokojeni jak rodiče, tak pracovníci školy. Základních kritérií je 7.

 

 

Volitelné požadavky – kromě základních požadavků musí škola splňovat nejméně další dva, které si sama vybere z volitelných. Volitelných kritérií určených pro ZŠ je 17.

Žádost o propůjčení značky

  • Značka je určena pro základní školy, víceletá gymnázia a mateřské školy (pro ty jsou určena odlišná kritéria v sekci Certifikujte MŠ).
  • Škola, která má zájem o certifikát, si sama na webu ověří, zda splňuje minimální počet kritérií potřebný pro udělení značky. Škola musí o schválení kritérií požádat zástupce rodičů – ať už půjde o rodiče ze školské rady, rodiče z rodičovské organizace nebo jiného spolupracujícího rodiče. Doporučujeme nejdříve projednat naplňování kritérií také se zástupci učitelů (inspirujte se zde).
  • Po vyplnění online dotazníku (níže) dostanete potvrzovací e-mail o proběhlé certifikaci.
  • Po naší kontrole zaslaných údajů (Veškeré informace, deklarované u jednotlivých kritérií v certifikačním formuláři, je třeba vhodnou formou zveřejnit na webu školy) umístíme vaši školu na mapu rodiče vítáni a pošleme e-mail s dalšími informacemi a fakturu na uhrazení poplatku. Po zaplacení faktury obdrží škola certifikát, samolepku a ceduli se seznamem kritérií, které splňuje. Škola se v dotazníku zavazuje, že umístí samolepku na dveře školy a ceduli s kritérii ke vchodu.

Komentář ke kritériím a jejich verze –

Pro lepší porozumění kritériím značky Rodiče vítáni jsme pro vás přidali ke každému kritériu komentář. V něm vysvětlujeme, co považujeme za jeho kvalitní naplnění a co ne. Všechny komentáře najdete zde, nebo v dotazníku u každého kritéria: objeví se po najetí myši na malý otazník vpravo.

Od 7. 2. 2015 jsou pro certifikaci základních škol a víceletých gymnázií platná kritéria uvedená zde a pochopitelně v certifikačním formuláři (k uvedenému datu došlo ke změnám).

Školy, které se certifikovaly a recertifikovaly do 7. 2. 2015, postupovaly podle verze kritérií č. 2. Školy, které se hodnotily do 21. 6. 2012, tak činily podle první verzi kritérií.

Hloubka naplňování kritérií

Pro všechna kritéria by mělo platit, že je škola naplňuje již delší dobu, je zapojena většina lidí, kterých se to týká atd. Jako minimální zkušenost doporučujeme jeden školní rok.

Není také účelem přihlásit se k velkému množství kritérií – dobrou spolupráci s rodiči dělá především kvalita naplnění kritérií, až pak následně jejich kvantita. Proto vybírejte jen ta kritéria, o nichž jste přesvědčeni, že je spolehlivě a kvalitně naplňujete.

Poplatek – Platnost certifikátu –Kdo ověřuje plnění kritérií

Online dotazník ZŠ:

Sdílejte

Komentáře nejsou povoleny.