Informace k certifikaci MŠ

Publikováno 7. 2. 2015

Poplatek

Poplatek za udělení značky činí 500 Kč (cena bude navýšena o 21% DPH)  a je určen na propagaci projektu a zapojených škol. Zahrnuje: zpracování žádosti, certifikát, označení ve škole (cedule, samolepka), newsletter, propagaci školy.

 V případě, že máte více budov, na které chcete umístit označení Rodiče vítáni, vám můžeme zaslat další sadu (cedule, samolepka). Druhá sada je za doplatek 80,- Kč, tj. celkem 580,- Kč. Třetí sada za 40,- Kč, celkem 620,- Kč.)

Můžete si také pořídit certifikát a ceduli v anglické mutaci (ve stejném provedení) – 1 sada za poplatek 250,- Kč.

Školky, které jsou součástí základní školy, jenž je již v programu Rodiče vítáni zapojena a je držitelkou certifikátu značky pro ZŠ, se mohou certifikovat se zvýhodněním. Budou-li chtít svou MŠ certifikovat ihned, mohou tak učinit. V takovém případě uhradí základní poplatek 250,- Kč. Certifikace MŠ bude v databázi programu Rodiče vítáni termínově sjednocena s jejich původní certifikací ZŠ. Při další recertifikaci pak taková škola bude recertifikovat obě své součásti (ZŠ a MŠ) najednou a základní poplatek bude 750,- Kč. Případně může škola vyčkat na pravidelnou recertifikaci ZŠ a v tomto termínu připojit certifikaci své MŠ – za výše uvedených podmínek.

Zájemcům o anglické verze certifikátů a cedulí s kritérií pro MŠ, budou tyto dodány v nejbližším termínu po jejich vyrobení – individuální jednání.

Školkám dále nabízíme možnost objednat si při certifikaci knihu Tomáše Feřtka: Rodiče vítáni za zvýhodněnou cenu 149, – Kč – bez poštovného (max. 3 kusy).

Platnost certifikátu

Certifikát Rodiče vítání je platný vždy na dobu jednoho roku. Pak si škola obnoví buď stávající kritéria, nebo si rozšíří seznam o nová kritéria, která odpovídají aktuálnímu fungování školy.

Kdo ověřuje plnění kritérií

Zda škola opravdu naplňuje daná kritéria, nebude přímo ověřovat žádný hodnotitel, ale hlavním arbitrem pravdivosti bude komunita kolem školy, rodiče, žáci a učitele.

Náš tým programu Rodiče vítáni prochází školkou dodané podklady k certifikaci, porovnává je s údaji uvedenými na jejím webu a s obecně dostupnými informacemi, prověřuje stanovisko rodičů k certifikaci značkou Rodiče vítáni. V důvodných případech vyřazuje kritéria, která nejsou školou naplněna. Dále pak doporučuje a navrhuje mateřským školám další konkrétní možnosti rozvoje ke zkvalitňování jejich spolupráce a komunikace s rodiči. Na žádost rodičů či školy, případně z vlastního rozhodnutí, vstupujeme do konkrétních jednání a situací na školách, s cílem hájit principy a hodnotu značky  Rodiče vítáni a napomáhat při vzájemné spolupráci a komunikaci mezi rodiči a školou.

Certifikát a značka programu Rodiče vítáni jsou škole propůjčeny vždy na jeden rok. Po uplynutí roční lhůty od certifikace musí škola projít procesem recertifikace (znovuposouzení a aktualizace předchozích údajů a stavu). Pakliže tak škola neučiní, ztrácí právo užívat značku Rodiče vítáni se vším, co k tomu náleží. V důvodných případech může být škole značka (a právo na ni) odebrána manažerem programu Rodiče vítáni.

Školy projednávají naplňování kritérií se zástupci učitelů a rodičů. Jak může probíhat proces certifikace se můžete inspirovat příkladem chrudimské školy.

Ceduli s kritérii, která splňuje, musí mít škola viditelně vyvěšenou. Tato informace bude uvedená i v profilu školy na webu značky.

Chcete se zeptat? Kontaktujte nás.

 

1 komentář u “Informace k certifikaci MŠ

  1. Dobrý večer,

    velmi ráda bych naši mateřskou školu zapojila do tohoto projektu. Mohla bych Vás požádat o záslaní nějakých podrobnějších informací či metodického postupu? Nebo veškeré informace jsou dostupné přímo zde na těchto webových stránkách?

    Velmi Vám děkuji.

    S pozdravem,

    Lenka Horáková, Mgr.

Napsat komentář