Knihy

Knihy si můžete objednat na e-mailové adrese dana.musilova@eduin.cz.

Ceny jsou uvedeny bez 10% DPH.

Kliknutím na obálku zobrazíte ukázku z knihy.

272,- Kč

Dylan Wiliam, Siobhán Leahyová: Zavádění formativního hodnocení

150,- Kč

Igor Pavelčák: Příručka sebeobrany pro učitele

227,- Kč

Monika Tannenbergerová: Průvodce školní inkluzí

218,- Kč

Tomáš Feřtek: Co je nového ve vzdělávání

149,- Kč

Tomáš Feřtek: Rodiče vítáni

252,- Kč

V. Mertin a kolektiv: Problémy s chováním ve škole – jak na ně

205,- Kč

Václav Mertin: Ze zkušeností dětského psychologa

536,- Kč

Monika Puškinová, Filip Rigel: Správní řízení v praxi škol a školských zařízení