Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově

Osmileté církevní gymnázium v Prostějově se spolupráci s rodiči intenzivně věnuje od roku 1997. Ředitel školy Jaroslav Fidrmuc ji považuje za důležitou hned z několika důvodů. Podle vlastních slov se snaží vybudovat školu, která dětem poskytne vzdělání zaměřené nejen na rozvíjení schopnosti se v dospělosti uživit, ale především na schopnost prožít smysluplný a šťastný život.

Za jeho postojem stojí přesvědčení, že škola je společenství lidí, které nabízí vzdělávací službu především rodičům a jejich dětem. Škola by měla naslouchat právě jim a učitelům, aby byla schopna upravovat své kurikulum tak, aby vzdělávání bylo komplexní službou předávání kultury a know-how dobrého života. Na výsledek vzdělávání mají totiž podle jeho zkušeností vedle školy největší vliv především rodiče a kamarádi.

Svou školu charakterizoval Jaroslav Fidrmuc jednou větou jako společenství, které „pomáhá růst“

Formy spolupráce s rodiči, které škola realizuje:

a)      Klub studentů, rodičů a přátel CMG a pravidelné zasedání Rady Klubu, při kterém s rodiči řeší aktuální problémy školy

b)      Den otevřených dveří, při kterém prezentují svou vizi vzdělávání a koncepci jejího dosahování

c)   Vzdělávací semináře pro rodiče studentů (prima, oktáva, připravujeme tercii) – forma mimořádných třídních schůzek

d)      Anketa rodičům žáků

e)      Ročenka školy s prezentací vize školy

f)       Rodičovské schůzky formou individuálních konzultací rodičů u vyučujících

g)      Schůzky s rodiči při řešení potíží žáků

h)      Neformální setkání s rodiči při Adventním zastavení, Zahradní slavnosti aj.

i)    Webové stránky s bodovým hodnocením žáků a možností elektronické komunikace s pracovníky školy (včetně elektronickým omluvenek) i mezi rodiči navzájem

j)    Webové dotazování i anonymní

k)      Možnost získat kopii kterékoli písemné zkoušky žáka

l)    Slovní hodnocení chování

m)    Rodič má právo požádat o finanční příspěvek na akci školy

n)      Metoda otevřených dveří – rodič může kdykoli do školy přijít a konzultovat vzdělávací potřeby svého dítěte

o)      Rodiče pořádají vlastní akce – tvůrčí dílny apod.

p)      Organizujeme jazykové kurzy, PC kurzy pro rodiče a prarodiče žáků

Rada pro školu, která chce zlepšit přístup rodičů ke škole: „Podpora a profesionalita“. Učitel by měl žáka před rodiči nejen pochválit za to, co mu jde, a sdělit, co se žákovi nedaří, ale také jako profesionální pedagog poradit, jak rodič může žákovi konstruktivně pomoci, tj. co má rodič se žákem pro zlepšení výsledků dělat.

Rada pro rodiče v přístupu ke škole: „Pojďme společně najít, v čem je Vaše dítě mimořádně nadané a pomoci mu jeho nadání rozvíjet.“

Co o prostějovské škole Jaroslav Fidrmuc ještě řekl: “Jsme školou církevní a významně se na chodu školy podílí kněží řádu Salesiáni Dona Bosca. Do školy přináší otevřenou komunikaci, vzájemné pochopení a spolupráci, společenství, vzájemnou pomoc. Studentům se věnují i v době mimo výuku, o víkendech, prázdninách.

Vytvořili jsme také systém rozvoje měkkých kompetencí studentů („osobnostní rozvoj“) formou komentované zážitkové pedagogiky. Tento program absolvují všichni studenti školy. Jeho součástí jsou doprovodné programy, mezi které patří i semináře pro rodiče našich studentů.”

Maturitní ročníky připravují krátká tematická videa, kterými se loučí se svými spolužáky a učiteli. Prezentují je během maturitního plesu.

Maturitní film: CASINO – Oktáva CMG Prostějov 2012

Profil školy v naší databázi včetně kritérií, která škola splňuje, najdete ZDE.

Fotografie z akcí školy (foto zdroj: CMG): 

[nggallery id=27] 

 

 

 

 

 

 

 


Buďte první, kdo bude komentovat!

Pravidla diskuze

(zavedena 13. dubna 2018)

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání
Příspěvky porušující pravidla mažeme.
avatar