Je maturita úspěchem žáka, nebo rodičů?

Podívejte se na záznam diskuse o vlivu sociálního zázemí žáka na jeho školní úspěšnost, kterou pořádal program Varianty Člověka v tísni. Diskutovali: Georg Krapp, bývalý ředitel Albert-Schweitzer_Schule v Berlíně, Jana Straková z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK, Jitka Kmentová, ředitelka Gymnázia Praha 5, Na Zatlance 11 a Ivo Helebrant, ředitel mezinárodního gymnázia 1st International School of Ostrava.

Co zaznělo v debatě? „Na jednu stranu u nás podporujeme začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, na straně druhé nám děti motivovaných a ambiciózních rodičů často odcházejí do soukromých a výběrových škol. Tato selekce začíná dnes už ve školce. Ve třídách pak chybí tahouni a přirozené vzory. Výsledky průměrných žáků nebo žáků ze sociálně slabých rodin se tak spíše zhoršují a stahují dolů i celkové skóre našich žáků v mezinárodním šetření PISA. Jinak to dělají například v Berlíně, kde se snaží maximálně podporovat veřejné školy a odstraňovat bariéry v místech přechodů z jednoho vzdělávacího stupně na druhý.“

 

Komentujte

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz