Postavit soukromou školu na zelené louce? V pražských Čakovicích se to povedlo

V pražských Čakovicích se v pondělí 31. 8. 2015 otevřela nová soukromá Základní škola Livingston. Byla pro ni postavena zcela nová školní budova s kapacitou 240 žáků a moderním vybavením, za čímž stojí ředitelka Eva Dittich Sanigová a podnikatel Jaroslav Pokorný.

Název školy se inspiroval knihou Richarda Bacha Jonathan Livingston Racek. Hlavní hrdina, talentovaný racek, se vzepřel osudu být šedou myškou v průměrném hejnu. Svou snahou překonat sám sebe pak inspiroval ostatní racky. A taková, inspirativní i svobodná, chce být i Základní škola Livingston. Jak říká její ředitelka: “Snaha naučit všechny děti ve stejný moment naprosto stejné učivo je lichá. Není reálné, aby všechny děti ve třídě byly stejně nadané na matematiku, přírodní vědy i cizí jazyky.“ Každý žák má proto vlastní plán vzdělávání, a může tak postupovat svým přirozeným tempem a věnovat více času tomu, co ho zajímá a v čem může jednou vyniknout.  V tom ho mají podporovat učitelé, kteří nemají být autoritativní drábem, ale spíše inspirátorem, rádcem a pomocníkem.

livingston_budova

Budova školy v pražských Čakovicích nabízí na ploše 2800 metrů čtverečních zajímavé vybavení: Montessori pracovnu, kreativní ateliér, multifunkční pohybový sál, kuchyňské studio a další specializované učebny. Moderní technologie umožňují připojit se na WiFi síť kdekoliv v budově, a to za pomoci počítačů či tabletů, které jsou žákům k dispozici. Žáci i učitelé jsou vybaveni zařízeními od společnosti Apple, v každé třídě je instalován interaktivní displej využívající technologii Apple TV. Ta umožňuje, aby se jakýkoliv žák mohl se svým tabletem připojit na obrazovku a prezentovat tak například ostatním své řešení úkolu.

Architekt Jiří Junek si při navrhování interiéru školy zajel pro inspiraci do škol v Dánsku, kde ho zaujaly především otevřené a propojené prostory škol (open space), které učitele i děti spíše spojují, než rozdělují. Tuto myšlenku se pokusil vnést i do návrhu budovy ZŠ Livingston. Celková výše investice do stavby budovy přesáhla 50 milionů korun.

Kapacita školy je 240 žáků, v prvním roce nastupuje třicet žáků prvního až třetího ročníku. Předměty jsou spojeny do tematických bloků s cílem, aby na sebe jednotlivé vzdělávací oblasti navazovaly. Děti jsou hodnoceny slovně, důraz je kladen na sebehodnocení. Jak uvádí samotní zakladatelé školy: „Výstupem vzdělávání na naší škole není vyplněný test, ale v životě seberealizovaný a spokojený člověk.“

Pravidla diskuze

(zavedena 13. dubna 2018)

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání
Příspěvky porušující pravidla mažeme.
avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.