Existují učitelé, kteří se odmítají zabývat nadanými

Publikujeme starší rozhovor s Evou Vondrákovou, předsedkyní Společnosti pro talent a nadání (STaN) a české pobočky Evropské rady pro vysoké schopnosti, ve kterém se dozvíte mnoho z problematiky nadaných dětí. Rozhovor vyšel v časopise Moderní Vyučování pod titulkem „Pracujte s vlastním přesvědčením, citem a svědomím“ a byl redakčně krácen.