NEWSLETTER PRO RODIČE

rodičák
Vložte svůj e-mail:

DISKUSE

 

Nabídka seminářů a besedy značky Rodiče vítáni


Na základě zjištěného zájmu nabízíme nově semináře a besedy, která se týkají spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči. V případě zájmu o některý ze seminářů vyplňte objednávku dole.

Konfliktní komunikace a jak na ni

Seminář je určený jak učitelům, tak i rodičům. Smyslem je pochopit základní zákonitosti mezilidské komunikace a možnosti prevence řešení konfliktů a krizových situací. Účastníci si osvojí principy efektivní komunikace v konfliktních situacích a vyzkouší si schopnosti formulovat své požadavky. Seminář bude probíhat jako trénink konkrétních situací se zpětnou vazbou.

Na semináři se seznámíte s:

 • osobní mapou komunikačních situací
 • konstruktivními a destruktivními prvky komunikace
 • tím, jak vést rozhovor od NE k ANO
 • nástroji komunikace (aktivní naslouchání, umění sdělit druhému, co mi vadí)
 • strategií a kroky k řešení konfliktu
 • analýzou konfliktu, identifikací vlastní strategie řešení konfliktu
 • prací s emocemi
 • tím, jak sdělit to, co se mi nelíbí, aby to druhý mohl přijmout
 • tím, jak zvládat agresi a manipulaci

Seminář je realizován ve spolupráci se vzdělávací společností Konsens.

Lektor/ka: Mgr. Jana Bilíková, Helena Stohrová, Mgr. Olga Medlíková, PaedDr. Jitka Jilemická (na semináři je přítomen jeden z lektorů, dle časových možností)

Délka: 1 den

Cena: 7 000 Kč (cena zahrnuje lektorné, drobný materiál a režii organizátora) + doprava dle zakázky

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Seminář je určen učitelům, kteří mají zájem se blíže podívat na možnosti otevřené komunikace a spolupráce s rodiči. Seminář je postaven na zkušenostech se značkou Rodiče vítáni a kritérii certifikace této značky. Seminář probíhá jako autoevaluace školy, při níž mají učitelé možnost posoudit, v čem jsou ve spolupráci s rodiči úspěšní a proč, a kde leží hlavní překážky v komunikaci a jak je odstranit. Seminář je možné na vyžádání organizovat i pro skupinu složenou z učitelů i rodičů, kdy je práce postavena především na tréninku vzájemné komunikace.

Lektor/ka: Tomáš Feřtek, Mgr. Kateřina Kubešová, Mgr. Zdeněk Slejška (na semináři je přítomen jeden z lektorů, dle časových možností)

Délka: 3 hodiny

Cena: 2 700 Kč (cena zahrnuje lektorné, drobný materiál a režii organizátora)  + doprava dle zakázky

Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Beseda pro rodiče je postavena především na tréninku nekonfliktní komunikace se zástupci školy a příkladových řešeních situací, kdy dochází mezi školou a rodiči k neporozumění a konfliktu. Rodiče se zároveň seznámí se značkou Rodiče vítáni a kritérii, podle nichž lze rozlišit školu, která se staví vstřícně ke komunikaci s rodiči svých žáků. Při práci v semináři mohou posoudit míru otevřenosti „jejich“ školy.

Lektor/ka: Tomáš Feřtek, Mgr. Zdeněk Slejška (na semináři je přítomen jeden z lektorů, dle časových možností)

Délka: 2 hodiny

Cena: 2 000 Kč (cena zahrnuje lektorné, drobný materiál a režii organizátora) + doprava dle zakázky

Škola a komunita

Seminář je určený učitelům, tak i rodičům a představitelům veřejné správy v obci. Záměrem je přiblížit možnosti aktivní participace rodičů na životě školy a samotné zapojení školy do života místní komunity. Součástí je seznámení se s možnostmi metody komunitního plánování na konkrétním případu dané školy. Seminář kombinuje příklady dobré praxe a konkrétní informace o možnosti propojování aktivit obcí a škol. V rámci semináře proběhne úvodní analýza možností spolupráce školy a komunity s cílem definovat plán dalších kroků, které je možné realizovat na podporu tvorby komunity.

Seminář je realizován ve spolupráci s organizacemi Centrum pro komunitní práci.

Lektor: Mgr. Ondřej Marek

Délka: 1 den

Cena: 7 000 Kč (cena zahrnuje lektorné, drobný materiál a režii organizátora) + doprava dle zakázky

 1. Objednávka semináře.
 2. (vyžadováno)
Údaje o objednávce
 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadováno)
 3. (vyžadováno)
 4. (vyžadováno)
Kontaktní údaje
 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován platný e-mail)
 3. (vyžadováno)
 

cforms contact form by delicious:days

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>