Základní škola německo-českého porozumění, Praha 8

Specializovaná Základní škola německo – českého porozumění připravuje žáky od 1. do 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu „Schule mit Spaß“ pro studium na osmiletém Gymnáziu Thomase Manna. Vedle běžného učiva se výuka zaměřuje na intenzivní studium německého jazyka, ve kterém děti pokračují i během studia na gymnáziu. Škola spolupra­cuje s Goethe institutem, účastní se akcí, přehlídek a soutěží pořádaných vzděláva­cími institucemi v České republice, SRN a Rakousku. Kromě intenzivního jazykovědného studia se škola dlouhodobě zaměřuje i na spolupráci s rodiči.

Fotografie ze školního života, zdroj: ZŠ německo-českého porozumění

Spolupráce s rodiči:
„Od roku 2011 se věnujeme zintenzivnění spolupráce s rodiči a budujeme tak otevřenou školu s přátelskou rodinnou atmosférou, kde se všichni znají a snaží se dětem vytvořit příjemné školní prostředí, “ říká paní učitelka Jitka Boučková.

Vedle pravidelných třídních schůzek, konzultačních hodin a dnů otevřených dveří, pořádají společně s rodiči vánoční besídky, pravidelnou letní slavnost a divadelní žákovská představení pro rodiče. Rodiče se také aktivně zapojují do pomoci při úpravách školy. Nově se škola chystá přidat k městskému happeningu „Zažít město jinak“ a otevřít se tak ještě víc komunitnímu životu.

„Většina rodičů se školou spolupracuje aktivně, rodiče sami jsou často iniciativní, přicházejí s návrhy a problémy otevřeně řeší. Ze zkušenosti víme, že spolupráce s rodiči je veskrze pozitivní a škole se vyplatí. Má totiž přínos zejména pro zlepšení klimatu školy. Teambulding v pravém slova smyslu,“ popisuje benefity zapojení rodičů do školního života paní učitelka Boučková.

Rada ostatním školám: „Snažte se rodiče neustále motivovat a přesvědčovat o tom, že škola chce stejně jako oni pro jejich děti to nejlepší. Buďte trpěliví, otevření, ale důslední. Rodiče vždy o všem informujte předem, ke změnám je nechte se vyjádřit, případně je požádejte o pomoc.“

Rada pro rodiče: „Nebojte se se školou komunikovat, vyjádřit své názory a požadavky. Mějte na paměti, že škola chce vaše děti připravit tak, aby uspěly a dokázaly se v práci a v životě dobře uplatnit. A vzájemná komunikace mezi školou a vámi pomůže tohoto cíle lépe dosáhnout.“

Fotografie ze školního života, zdroj: ZŠ německo-českého porozumění

Komentujte

4 Komentáře zapnuto "Základní škola německo-českého porozumění, Praha 8"

avatar
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Michal Švábenický
Host
Jako rodič jednoho ze studentů Gymnázia Thomase Manna mohu bohužel konstatovat, že „Rada ostatním školám“, stejně jako „Rada pro rodiče“, jak jsou zveřejněny na: http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/zakladni-skola-nemecko-ceskeho-porozumeni-praha-8/, jsou jen prázdnou deklarací. Vedení školy s rodiči aktivně prakticky nekomunikuje. Podněty rodičů jsou vedením školy vnímány jako útok na práci školy a pedagogů. Na vedení školy jsem se v uplynulých šesti měsících obrátil se třemi podněty a místo jasné a věcné reakce jsem od vedení školy formou e-mailu obdržel doporučení, abych zvážil další studium svého potomka na tomto gymnáziu, respektive, abych pro svého potomka vyhledal jinou školu, která bude lépe splňovat mé nároky. Na… Číst vice »
Dana Musilová
Admin

Jménem programu Rodiče vítáni, jsme požádali o vyjádření vedení školy.
Libor Kočí – manažer značky Rodiče vítáni

Dana Musilová
Admin

Škola nám sdělila, že si je nedorozumění v komunikaci s rodičem vědoma, a že na řešení celé situace pracuje.

Přeji oběma stranám mnoho vstřícnosti a vzájemného pochopení k vyřešení celé situace.
Libor Kočí – manažer značky Rodiče vítáni

Jitka Boučková
Host

Ke shora uvedeným komentářům bych ráda uvedla, že se na této stránce jedná o profil Základní školy německo-českého porozumění a ne Gymnázia Thomase Manna, o kterém je ve shora uvedených příspěvcích řeč. Na tomto gymnáziu mají naši žáci možnost pokračovat ve studiu němčiny po 5. třídě, ale uvedená kritika se základní školy netýká.