Vícero učitelů může žáky obohatit. I na prvním stupni

Jedna paní učitelka, kterou měla třída na všechno od prvouky až po hudební výchovu. Holčičky se v ní viděly a kluci se do ní zamilovávali. Tak to chodilo ve školách našeho mládí. Že paní učitelka neměla hudební sluch, tak nějak nevadilo. Jak to ve školách vypadá dnes, a jak je to vlastně správně?

„Moje dcera nastoupila do 3. třídy a dle rozvrhu by je mělo v průběhu týdne učit šest různých učitelů. Zdá se nám to šílené, nesouhlasíme s tím, můžeme s tím něco dělat?“ napsali nám rozhořčení rodiče.

A my je chápeme. Shodu na tom, že je lepší, když má třída jednoho hlavního učitele, který odučí většinu předmětů, by asi našla většina odborníků. Existuje ale i jiný pohled na věc: „Záleží, na co třída těch šest různých učitelů má. Pokud by výuka mezi ně byla rozdělena rovnoměrně – jeden by učil češtinu, druhý matiku, třetí jazyk… – tak to se mi zdá, že by bylo na třeťáky opravdu moc,“ míní ředitel ZŠ Klánovice Michal Černý.

Když bude děti informatiku učit ajťák a hudební výchovu geniální hudebník, co hraje v několika kapelách, bude to pro ně větší přínost, než aby na všechno měli stejnou učitelku, která neumí zpívat a nerozumí počítačům.

„Ale pokud by na všechny hlavní předměty měli svého třídního učitele nebo učitelku, a pak by měli někoho dalšího na hudební nebo tělesnou výchovu, na informatiku a třeba na jazyk, tak v tom bych problém neviděl. Naopak – když bude děti učit informatiku ajťák a hudební výchovu geniální hudebník, co hraje v několika kapelách, bude to pro ně větší přínos, než aby na všechno měli stejnou učitelku, která neumí zpívat a nerozumí počítačům.“

Výběr učitelů je v režii ředitele
Maximální počet učitelů, kteří mohou učit v jedné třídě, ovšem žádný právní předpis
neurčuje. Výběr učitelů je plně v režii ředitele školy.

Když má s rozhodnutím ředitele někdo problém, řešením by mohlo být promluvit si
s ostatními rodiči, jak vzniklou situaci vidí oni. V podobných případech je vždycky lepší jednat jako skupina.

Dva nebo tři reprezentanti třídy z řad zákonných zástupců si potom mohou domluvit schůzku s vedením školy. Nejdřív je vždy dobré vyslechnout si důvody, které ředitele k podobnému řešení vedou. Mnoho škol má po zpřísnění zákona o pedagogických pracovnících problém se zajištěním primárních pedagogů.

Komentujte

Buďte první kdo bude komentovat!

avatar