Výchova a zdraví našich dětí: jak rozvíjet dětskou fantazii i vůli

Autor Radomil Hradil o sborníku Výchova a zdraví našich dětí

„Kniha je sestavená z příspěvků celé řady zahraničních autorů a dává nahlédnout do waldorfského přístupu k výchově a vzdělávání a péče o děti v mnoha různých ohledech. Důraz klade na to, jak utvářet prostředí dítěte, aby to napomáhalo postupnému rozvoji všech smyslů, kterých máme podle waldorfské pedagogiky nikoli jen pět, ale dvanáct! Zvláštní pozornost je věnována dětské hře a jejímu významu pro rozvíjení fantazie i vůle. Příspěvky o pohádkách jako potravě pro dětskou duši a o nebezpečí působení některých komiksů (Myckeymaus, Kačer Donald, Asterix a Obelix, Včelka Mája, Superman atd.) tvoří přechod k poslední části knihy, která se zabývá televizí, počítačovými hrami a vůbec vlivem virtuálního světa a s tím do jisté míry souvisejícími projevy hyperaktivity a dalšími vývojovými poruchami. Pro řešení těchto poruch se totiž ukazuje jako velmi důležité i to, jaké „potravy“ se dostává duši dítěte, zda jsou to skutečné a zdravé prožitky reálného světa v přiměřeném množství a ve zdravém rytmu, anebo virtuální realita bičující smysly a rozviřující emoce. Celkově se kniha snaží komplexně postihnout cesty ke zdravému vývoji dítěte po tělesné i duševní stránce, cesty k rozvoji všech stránek sebevědomého a vnímavého člověka, který pevně stojí v tomto světě.“

Knihu můžete koupit ve vícero knihkupectví. Jedno je zde.

Radomil Hradil je překladatel, autor a propagátor waldorfské pedagogiky. Je autorem sborníků Výchova a zdraví našich dětí a Jak (pře)žít s médii.

Komentujte

Buďte první kdo bude komentovat!

avatar