Poradna: Nese škola odpovědnost za poškození věci žáka?

Dotaz: Dobrý den. Náš syn se vrátil z lyžařského výcviku v sedmé třídě. Na seznamu věcí, které si mají vzít sebou měli upozornění, že za dražší věci jako je mobilní telefon, nootebok atd., škola neodpovídá. Měl sebou jen téměř novou MP3 za 600,- kč. Schoval si ji pod polštář, a když nebyl na pokoji, tak mu ji jiný kluk rozbyl – skákal mu po posteli. Kluk se k tomu přiznal, potvrdili to i ostatní  žáci. Učitel však řekl, že náš syn

Poradna: Jak se zachovat při podezření na nevhodné chování učitele k žákovi?

Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je vhodné, aby učitel předvolal žáka páté třídy k tabuli a vyptával se ho na podrobnosti snu, když se žák vyjádřil, že se mu zdálo, že to dělal s holkou. Na bližší dotaz, co dělal, bylo odpovězeno, že sex, a žák byl následně vyzván k tabuli („když je tak chytrý“) a byl dotazován na podrobnosti. Děkuji. Odpověď: Dobrý den, člověk nemusí být ani pedagog, aby bylo zřejmé, že jednání, které popisujete, vhodné samozřejmě není. V

Schůzky ve trojici mají jednoznačně kladný ohlas

Zdánlivě je to logický a jednoduchý nápad. Rodiče i učitelé mají stejný zájem, aby dítě ve škole i doma dobře prosperovalo. Tak se sejdou všichni tři a domluví se na tom, jak to udělat. Přirozené? Samozřejmě, takhle jednoduché to není. Prakticky všichni dnešní dospělí pamatují třídní schůzky jako děsivé setkání, na němž paní učitelka od katedry předčítala veřejně propadlíky a hříšníky, zatímco děti se doma třásly, co nastane, až tatínek či maminka odemknou dveře bytu. Tenhle model byl považován za

Poradna: Za neomluvenou absenci podmínečné vyloučení?

Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, jestli může třídní učitel udělit žákovi za neomluvenou absenci (100 hodin) podmínečné vyloučení (trest) a trojku z chování (hodnocení žáka). Děkuji Kudibal Odpověď: Dobrý den, požádali jsme o odpověď ředitele ZŠ Magic Hill, PhDr. Jana Vodu, Ph.D.: V první řadě je nutné připomenout ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění jeho poslední novely 472/2011 Sb. Podle §67, odst. 1 je „zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů