Poradna: Mám problém s vedením školy, které neuznává některé moderní metody výuky. Kam se mám obrátit?

Každá škola má pedagogickou autonomii a všem se nelze zavděčit. Různí rodiče mají různá očekávání a různé nároky. Každý má také právo vybrat si školu. Zajímejte se o program dalšího vzdělávání učitelů /přehled by měl být ve výroční zprávě školy). Pokud se učitelé nevzdělávají ve směru, který naznačujete, znamená to, že škola patří k těm konzervativnějším. Můžete zkusit oslovit další rodiče, jestli ten problém cítí podobně, ale popravdě řečeno je velmi malá naděje, že školu „předěláte“. Vůle k reformě vyučování

Jak je to s ochranou informací o dětech při zveřejňování fotografií dětí (ze školních akcí) na stránkách školy?

Fotodokumentace dětí je materiálem, který spadá do oblasti ochrany osobních údajů a je s nimi tedy nutné nakládat velmi citlivě. Doporučuje se školám dohodnout s rodiči v jakém rozsahu je možné pracovat s fotodokumentací – využití pro nástěnky ve škole, web školy, prezentace na jiných webech, tiskoviny atd. Ideální je mít souhlas rodičů jednotlivě, aby bylo případně možné se tímto souhlasem prokazovat. Taktéž je nutné v případě předávání dokumentace, ale i například výtvorů dětí, třetím stranám, mít souhlas od zákonných