Jana Teriaki: Práce ředitele je opravdový blázinec. Naštěstí jsem hyperaktivní a škola mě baví

Jako dítě jsem vnímala začátek školního roku jako příležitost začít znovu. Dávala jsem si předsevzetí, jako si jiní dávají prvního ledna. Důležité bylo sedět s kámoškou, přijít dost brzo na to, abychom obsadily tu nejlepší lavici, dostat od učitelky knížky v dobré kondici a dychtivě je prolistovat, ostrouhat si všechny nové pastelky, vložit je do nového pouzdra a to do nové aktovky. Sešity podepsat, obalit a udělat okraje. Některé roky se nedařilo a dobrá předsevzetí byla hned ta tam. Při nástupu na gympl jsme se s kámoškou zdržely na nádraží natolik, že jsme přišly po zvonění a jediná volná lavice byla ta u katedry. Nicméně, jak známo, pod svícnem bývá tma a nakonec se ukázalo, že sedět v první lavici je prostě luxus – všichni kantoři se k vám točí zády, popřípadě si na vaši lavici sedají a vy si můžete dělat, co chcete.

Jako ředitelka vnímám začátek nového roku jako nový start o dost méně. Vývoj a směřování školy je proces, který není ohraničen prázdninami. A jestli si někdo myslí, že si ředitel o prázdninách oddechne, tak se šeredně mýlí. Jakmile se v červnu rozdá vysvědčení a učitelé a žáci se rozprchnou na prázdniny, nastupují řemeslníci, hluk, prach, ze skříní a z mailové schránky se na vás valí lejstra, na která prostě během roku nebyl čas. Navíc je potřeba konečně ředitelnu včetně skříní buďto uklidit, nebo vydat plán orientace v chaosu. Tahle fáze trvá asi tak měsíc. Pak přichází fáze zamýšlení, plánování a také obav, jestli ten rozpočet oproti plánu nečerpáme přespříliš, což odhalí až cash-flow nejdříve v září.

Zásadní věci pro následující školní rok jsou však již dávno vyřešeny. V září se plánuje další kalendářní rok. V tomto ohledu každý ředitel vizionář doufá, že zákonodárci nevydají nic převratně nového, co by jim již pevně dané plány mohlo zhatit.

Když se v přípravném týdnu škola opět naplní učiteli, musíte je s úsměvem přivítat, rozdat rozvrhy výuky, dozorů, tělocvičny, sportovní haly, rozdat úkoly a termíny jejich splnění, přizvat je do pracovních skupin… Taky v procesu některé kolegy naštvete malými změnami, které vy osobně máte za pokrokové, ale jim se tak nejeví. Přípravný týden je prostě blázinec, kdy se kromě jiného snažíte školu nafouknout a dát každému novému zaměstnanci pracovní místo, sehnat borce, kteří přestěhují klavír, potýkáte se se starou čtyřmetrovou lavičkou do vaší nové dívčí šatny, se kterou se na chodbě nestočí ani Houdini, a pak třeba také zjistíte, že se vám v týmu pár lidí přes prázdniny pěkně dohádalo.

Pak je pátek, poslední den přípravného týdne, a vy stále ještě nevíte konečný počet žáků pro školní rok, který má v pondělí začít. Tři děti, na které máte asistenta, se odstěhovaly neznámo kam a vy už máte smlouvu s asistentkou podepsanou, ráno přišla teta s klukem, kterému je patnáct a tvrdí, že má jít do šesté třídy, a vy se ocitáte ve víru správních řízení a předběžných opatření soudu. K tomu na poslední chvíli měníte úvazky jazykářům, protože prostě dnes přišel ten dvacátý pátý žák do skupiny a to nelze. Naštěstí jsem hyperaktivní.

V pátek je také pedagogická rada, kde máte jako sebevědomý ředitel kypící zdravím a optimismem předstoupit před své kolegy, na které máte přenést své nadšení a pořádně je na celý školní rok namotivovat. Zkrátka, moje práce je skvělá a já si ji opravdu užívám, každý den.

Ať žije škola. Nejen ta naše.

Jana Teriaki vystudovala management cestovního ruchu, jazyky a pedagogiku. Učila angličtinu na střední i jazykové škole, tlumočila a překládala, pracovala jako manažerka. Po mateřské dovolené s dvěma syny nastoupila jako učitelka angličtiny na základní školu v Morkovicích, kde následně vyhrála konkurz na uvolněné místo ředitele.

Pravidla diskuze

(zavedena 13. dubna 2018)

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání
Příspěvky porušující pravidla mažeme.
avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.