Knihy

Knihy si můžete objednat na e-mailové adrese dana.musilova@eduin.cz (nebo v dotazníku pro certifikaci školy).

Ceny jsou uvedeny bez DPH (10 % u publikací a 21 % u poštovného).

Kliknutím na obálku zobrazíte ukázku z knihy.

299,- Kč + poštovné

Dylan Wiliam, Siobhán Leahyová: Zavádění formativního hodnocení

150,- Kč + poštovné

Igor Pavelčák: Příručka sebeobrany pro učitele

227,- Kč + poštovné

Monika Tannenbergerová: Průvodce školní inkluzí

218,- Kč + poštovné

Tomáš Feřtek: Co je nového ve vzdělávání

149,- Kč + poštovné

Tomáš Feřtek: Rodiče vítáni

252,- Kč + poštovné

V. Mertin a kolektiv: Problémy s chováním ve škole – jak na ně

205,- Kč + poštovné

Václav Mertin: Ze zkušeností dětského psychologa

536,- Kč + poštovné

Monika Puškinová, Filip Rigel: Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

318,- Kč + poštovné

Neumajer, Rohlíková, Zounek: Učíme se s tabletem

165,- Kč + poštovné

Václav Mertin: Výchova bez trestů

8,19,- Kč + poštovné
(poštovné: 1-10 ks = 60 Kč; 11-20 ks = 70 Kč; 21-40 ks = 80 Kč; 41-100 ks = 120 Kč)

EDUin, o. p. s.: Sešit pro rodiče