Les ve škole může zlepšit vztahy ve třídě

Publikujeme rozhovor s Barborou Landovou ze Sdružení Tereza o programu Les ve škole (ZDE). Jde o celoroční metodicky podporovaný plán aktivit, které mají za cíl seznámit děti s přírodou a propojit tematicky výuku v jednotlivých předmětech s venkovními aktivitami a poznáváním světa kolem sebe.

Jednoduše řečeno se děti učí mít rády les, brát jej jako přirozené prostředí, kde si mohou hrát, odpočívat a učit se zajímavé věci, chápat ekosystémové principy. Díky výpravám do lesa je jejich zkušenost podpořena smyslovými vjemy a společnými zážitky,“ popisuje Barbora Landová záměr programu Les ve škole.

IMG_0926-3209221354-OLes ve škole – co si pod tím máme představit? Že přeneseme něco z lesa do školního prostředí, nebo se přesuneme se školou do lesa?

Obě odpovědi sedí. Programem Les ve škole podporujeme výuku venku a snažíme se motivovat učitele, aby umožňovali dětem zažívat a objevovat přírodu v reálu. To, co se žáci o lese naučí, zkušenosti a dovednosti, které díky výpravám ven získají, mohou pak přirozeně uplatnit též při výuce ve třídě i v rámci dalších předmětů.

Z lesních výprav si většinou do školy nanosí různé poklady a přírodniny, takže program opravdu funguje obousměrně. Děti chodí se školou do lesa a stejně tak si nosí les do školy :)

Co konkrétního do výuky program školám přináší?

Poskytujeme takzvané roční plány aktivit, což jsou publikace vždy doporučené pro konkrétní ročník základní školy. Obsahují sled několika na sebe navazujících lekcí propojených příběhem, jenž v sobě nese hlavní téma a myšlenky celého ročního plánu. Jedná se o promyšlený, propracovaný a k přímému použití připravený materiál, který je zároveň do značné míry variabilní a otevřený vlastním nápadům na obměny či rozšíření. Celý plán bývá v rozsahu 8 – 14 vyučovacích hodin, které je možné realizovat kdykoliv během školního roku.

Několikrát do roka připravujeme semináře, na nichž účastníky seznamujeme s obsahem ročních plánů a sdílíme praxi. V omezené míře poskytujeme také osobní konzultace přímo na školách pro jednotlivce nebo skupiny pedagogů. Měsíčně rozesíláme newsletter s důležitými aktualitami z programu, inspirací do výuky a tipy na získávání financí pro školní projekty. Jako odměnu za aktivní práci v programu udělujeme certifikát Lesní třída.

Co se díky účasti v programu naučí děti? Má to nějaký vliv na třídní kolektiv jako celek?

Jednoduše řečeno se děti učí mít rády les, brát jej jako přirozené prostředí, kde si mohou hrát, odpočívat a učit se zajímavé věci, chápat ekosystémové principy. Díky výpravám do lesa je jejich zkušenost podpořena smyslovými vjemy a společnými zážitky. To všechno přispívá k trvalému porozumění a chuti objevovat dál, zajímat se o to, co se děje kolem a řešit to s ostatními lidmi (spolužáky, rodiči).

Všemi ročními plány provází žáky šestice kreslených postaviček (u menších skřítci, pak reálné děti), jsou to fiktivní vrstevníci žáků, z nichž každý má jinou povahu, představuje jiný osobnostní typ. To dětem pomáhá respektovat odlišnosti mezi spolužáky a učí je odhalovat výhody práce v týmu, jehož členové mají rozdílné schopnosti. Podle zpětných vazeb od učitelů to opravdu funguje a podporuje dobré vztahy ve třídě.

klada

Máte nějaké záznamy o aktivitách, které v rámci programu probíhají?

Například na Základní škole v Příboru, Jičínské ulici, prožili žáci 3. třídy a paní učitelka Michaela Eliášová školní rok s metodikou Tajemství vody v lese a podobně jako další lesní třídy svedli úspěšný zápas o vodu v lese s Vodomory. Děti na konci sepsali závěrečnou zprávu a  v ní shrnují své zážitky z programu:

„Naším největším objevem bylo, že voda v lese není jen v potoku a ve studánce, ale je všude: na listech, v mechu, v houbách, v půdě (když jsme sáhli na mech nebo houbu, byly vlhké). Vodomorové nemohou vodu z lesa jen tak lehce vzít, je tam všude, museli by les vykácet a zastavit déšť. Chtěli bychom, aby každý věděl, že v lese je vlhko, voda je tam vždy, a je důležitá pro rostliny, zvířata a taky pro nás. Dařilo se nám zkoumání v lese, hodně jsme toho objevili (stopy zvířat, mraveniště, kosti zvířete, ohryzané plody, zaječí trus, houby, měřili jsme teplotu, v zimě jsme pozorovali lupou sněhové vločky a měřili výšku sněhu). Byla dobrá spolupráce v týmech. Podařil se nám plakát koloběhu vody – byla to největší týmová práce celé třídy. Při práci a po cestě do lesa jsme si zpívali. Dařilo se nám, protože jsme spolupracovali, pomáhali jsme si, moc jsme se nehádali i díky radám paní učitelky.“

Kolik škol je letos do programu zapojeno a jakou od nich máte zpětnou vazbu?

Počet zapojených je pohyblivý, letos jde přibližně o 350 škol ze všech krajů České republiky, nejvíce je zastoupen Moravskoslezský a Středočeský kraj. Zpětné vazby se k nám dostávají hlavně na konci školního roku v podobě Ozvěn z lesa, což je elektronický dotazník doplněný fotkami.

Učitelé si pochvalují, že lekce v ročních plánech jsou dobře zpracované a usnadňují přípravu, zároveň je možné jimi naplnit rozličné hodiny od matematiky po sloh, téma se sice točí kolem lesa, ale aktivity v lekcích se hodí napříč všemi předměty. Linky příběhů a obrázkové pracovní listy většinou na žáky „zabírají“ a motivují je k učení, děti se těší na pokračování. Jako potíž bývá uváděna časová náročnost nebo potřeba spojovat výuku do delších celků, než je vyučovací hodina. Pro někoho může být metodicky nezvyklý přístup, kdy je kladen důraz spíše na samostatné pochopení principů a individuální formulace myšlenek, nežli na encyklopedické znalosti a konkrétní „správné odpovědi“.

Co má škola udělat, když se chce do programu zapojit?

Jít na náš web http://lesveskole.terezanet.cz a vyplnit přihlášku. Potom uhradit elektronickou fakturu s účastnickým poplatkem, která přijde na kontaktní emaily uvedené v registraci. Vyzvednout si balíček s materiály, jenž posíláme na adresu školy a začít si plánovat výuku o lese :)

Pravidla diskuze

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam.
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“.
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku.
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány.
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících.
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí.
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých.
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání.
  • Pro přispívání do diskuze je nutné se přihlásit prostřednictvím Facebook, Google nebo Twitter účtu. Snažíme se omezit anonymitu přispěvatelů a tím zkvalitnit diskuzní prostředí.
Příspěvky porušující pravidla mažeme.

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..