Proč by to učitelé nemohli říct rodičům rovnou?

Učitelé, děti a rodiče tvoří významný trojúhelník, v němž nedostatečnost některé z vazeb znamená bariéru úspěšnosti ve výchově a vzdělávání. Časopis Reader´s Digest Výběr provedl ve státech střední Evropy průzkum mezi učiteli nazvaný Co by vám učitelé rádi řekli, kdyby mohli. Otázky byly v každé zemi konzultovány s učiteli a přizpůsobeny tamnější situaci. Zdá se, že problémy jsou velice podobné.

V ČR oslovila specializovaná firma v červnu 2006 telefonicky nebo on-line 665 učitelů ze všech regionů a typů základních škol. Učitelé různého věku a pohlaví výroky známkovali 1-5 podle svého ztotožnění s nimi. Dvanáct výroků dopadlo v průměru takto:

 • Fakt, že má vaše dítě i přes snahu horší známky, neznamená, že bude v životě nešťastné a neprosadí se (1,4 – jedničku dalo 77 % respondentů)
 • Vám možná vulgární slovník vašeho dítěte nevadí, mně ale ano (1,7 – 62 %)
 • Měli byste se dítěti víc věnovat, a ne ho posadit k počítači či k televizi, abyste měli klid (2,2 – 39 %)
 • Kladete na své dítě větší nároky, než jaké dokáže zvládnout (2,2 – 32 %)
 • Bohužel netušíte, jak úžasného potomka máte (2,3)
 • Vaše slohová práce se mi sice moc líbí, jenže já mám učit vaše dítě (2,8)
 • To, že máte hodně peněz, ještě neznamená, že se k vašemu dítěti budu chovat jinak než k ostatním (3,1)
 • Ze školních neúspěchů neobviňujte mě, ale své dítě (3,4)
 • Já to s ním ty dva roky vyrdžím, ale vám to v budoucnu nezávidím (3,4)
 • Proč bych měl obětovat svůj volný večer na rodičovskou schůzku, když vy se na ni neobtěžujete přijít (3,7)
 • Když vás tak poslouchám, tak se doma budete asi jen zdravit (3,8)
 • Vzhledem k platům, které bereme, toho od nás chcete příliš (4,1)
Nejde samozřejmě o nějaký rozsáhlý a hluboký průzkum. (Podrobně si o něm můžete přečíst v časopisu Výběr ze září 2006.) Když se ale nad těmito otázkami i odpověďmi zamyslíte, signalizují celou řadu problémů a komunikačních i vztahových slabin ve zmíněné triádě, ve které by společné směřování ke zdravému osobnostnímu rozvoji každého dítěte mělo být podmínkou. Jak řekla RNDr. Jana Straková na tiskové konferenci k tomuto průzkumu: Škola může pro děti mnoho udělat, aby nezískali pocit nemožnosti. Každé dítě by mělo ve škole zakusit úspěch. proto by měla škola výuku co nejvíce individualizovat a otvírat pro děti co nejvíce cest. Pocit stálého hodnocení by měl být oslaben – škola by měla vést dítě k sebehodnocení a zbavovat je obav z chyby. Psycholog Václav Mertin se s ní ztotožnil a doplnil, že diverzita je nadějí pro lidstvo. Hodnocení by nemělo ubíjet v dítěti aktivitu a zájem, ale povzbuzovat ho k posunu kupředu.
Teď, když se na školách připravují školní vzdělávací programy, by mělo v každé škole být významnou součástí analýza výchozího stavu otevřené a pravdivé zhodnocení vzájemných vztahů učitelů, rodičů a dětí. Bez jejich ozdravení a prohloubení by se věci hýbali kupředu velice pomalu. Hledání cest k sobě navzájem je jedním z důležitých úkolů. Cesty k rodičům dětí zanedbávaných, týraných nebo využívaných v rozvodových řízeních jako zbraň proti partnerovi sice asi budeme hledat těžko – tam je potřeba pomáhat co jevíce dětem. Ale u těch ostatních je jistě možné různé formy společného prožívání najít. Pak už se najde způsob, jak si popovídat i o tom, jak hodnotit klady dětí nejen podle známek, jak to nepřehánět s nároky a přitom pomáhat rozvoji schopností dětí, jak dětem objasňovat smysl učení a získávat jejich zájem, jak si poradit s výchovnými problémy. Těch společných témat je hodně, ale nesmí to být z pozice „ze stupínku“. Pak se i učitelé mohou od rodičů dovědět leccos užitečného.

Pravidla diskuze

(zavedena 13. dubna 2018)

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
 • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam
 • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“
 • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku
 • Příklady z praxe jsou naopak vítány
 • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících
 • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí
 • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých
 • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání
Příspěvky porušující pravidla mažeme.
avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.