ilustrační foto by USAG- Humphreys (flickr.com) (CC BY 2.0)

Tisková zpráva: MŠMT omezuje vznik neveřejných škol v rozporu s vlastním prohlášením

Jde o nekoncepční zásah, který je v rozporu se zájmy rodičů i regionů a který českým veřejným školám nepomůže, nýbrž uškodí rozvoji vzdělávání v ČR. Odpovědnost nese ministryně školství.

Praha, 8. února 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy omezuje schvalování nových žádostí o založení neveřejné školy. V rozporu s vlastním prohlášením, že při schvalování žádostí postupuje striktně podle školského zákona a jím stanovených kritérií jsou žádosti zamítány na základě údajné nenaplněnosti kapacit veřejných škol v daných lokalitách. Rozhodnutí MŠMT je velmi často v rozporu s plánem územního rozvoje regionu a dobrozdáním dané obce.

Podle informací několika na sobě nezávislých žadatelů z různých regionů ČR o souhlas MŠMT se založením nové školy se úřad rozhodl nepovolovat vznik dalších neveřejných škol. Ve všech případech bylo zamítnutí žádosti zdůvodněno údajně nenaplněnými kapacitami veřejných škol v dané lokalitě.

Jde o sporný argument, jelikož tabulkové kapacity škol neodpovídají skutečnému maximálnímu počtu žáků, které jsou školy schopny přijmout ke vzdělávání. Z hlediska statistik se tedy může jevit kapacita jako nenaplněná, nicméně reálně mohou školy dosahovat svých limitů.

Podle školského zákona existuje souhrn kritérií, k nimž musí úřad při rozhodování přihlédnout. MŠMT na přímý dotaz odmítá, že by rozhodovalo pouze na základě kritéria naplněnosti kapacit, nicméně všichni odmítnutí žadatelé dostali právě toto vysvětlení. Školský zákon přitom explicitně neříká, že by mělo MŠMT žádosti podle tohoto kritéria posuzovat. Školský zákon říká, že žádost bude zamítnuta, nebude-li v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Aktuální dlouhodobý záměr omezování vzniku neveřejných škol na úrovni ZŠ nezmiňuje, mluví pouze o omezení kapacit víceletých gymnázií.

Nejde pouze o žádosti nové, MŠMT se rozhodlo revidovat žádosti již dříve schválené.

Rozhodnutí ministerstva jde v inkriminovaných případech proti zájmu krajů a obcí, které založení nových škol vyjádřily podporu.

Podle dostupných informací by se o budoucnosti nových neveřejných škol mělo na MŠMT rozhodovat v pátek 10. 2. 2017. Vzhledem k tomu, že na úřadu neexistuje jednotné stanovisko, rozhodnout by měla přímo ministryně školství Kateřina Valachová.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „V Auditu vzdělávacího systému ČR i jinde opakovaně upozorňujeme, že přílišný nárůst počtu neveřejných škol může mít negativní důsledky na společenský rozvoj. Zároveň ale upozorňujeme, že regulace formou zákazů a omezování je neefektivní, je v rozporu se zájmy rodičů, kteří ve veřejném školství nenacházejí potřebné vzdělání pro své děti. Místo zakazování nových škol by MŠMT mělo pečlivě zkoumat, proč rodiče volí odchod, vyhodnotit tyto důvody a ty relevantní se pokusit integrovat do veřejného školství.“

Pravidla diskuze

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam.
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“.
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku.
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány.
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících.
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí.
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých.
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání.
  • Pro přispívání do diskuze je nutné se přihlásit prostřednictvím Facebook, Google nebo Twitter účtu. Snažíme se omezit anonymitu přispěvatelů a tím zkvalitnit diskuzní prostředí.
Příspěvky porušující pravidla mažeme.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x