Třídní schůzky – žádný strach

Mezi důležité momenty školního roku bezpochyby patří třídní schůzky. K tomu, aby rodiče a učitelé naplnili svá očekávání a předešli zbytečným konfliktům, je zapotřebí úspěšně komunikovat. Přinášíme vám proto článek s praktickými radami od nakladatelství Raabe.

Třídní schůzky jsou léta zavedeným a dodnes používaným pojmem. Neodmyslitelně patří ke školnímu životu. Přesto jsou pro mnohé rodiče i učitele zážitkem nevítaným a někdy i nepříjemným. Dají se napětí a nejistota zpracovat a odstranit? Záleží na vaší představě, plánování a cíli, který si stanovíte.

Nejeden učitel i přes dlouholetou praxi popisuje nervozitu před hromadným setkáním s rodiči svých žáků. Hraje v tom roli jednak odlišnost od komunikace se třídou žáků, na niž jsou zvyklí, jednak vzpomínky na vyhrocené konflikty, popřípadě osobní negativní zážitky na třídních schůzkách vlastních potomků.

Dá se napětí a nejistota zpracovat a odstranit? Záleží na vaší představě, plánování a cíli, který si stanovíte.

• Rozvažte si, co je pro vás nepříjemné, jestli chcete něco změnit (nízkou účast, nevhodné chování některého z rodičů apod.).
• Zamyslete se, proč třídní schůzky organizujete, jaký mají význam a účel.
• Sázejte na kvalitní přípravu.
• Aktivizujte pomocníky. Zapojte do vedení například zástupce v Radě rodičů nebo některého z angažovaných účastníků.

Jak se připravit?

S čím přichází rodič

Zážitek otce z třídní schůzky: „Vejdu do školy, stoupám po schodech do prvního patra, vstoupím do třídy, usednu do čtvrté lavice na místo svého syna. Hned poté se viditelně zmenším, přikrčím se za paní přede mnou a na mysli mi zřetelně vytanou mé vlastní vzpomínky na školní léta. Autoritativní paní učitelka s vysokým nepříjemným hlasem a s dlouhým ukazovátkem, které nikdy neodkládala. Špatný pocit mě málokdy opustí.“

Často si rodič při návštěvě školy vybaví své vlastní zkušenosti z dětství, které nemusejí být vždy příjemné. Stane se, že si souvislost přitom plně neuvědomí, neporozumí svým pocitům. Tak se stává, že k nám rodič přichází už ve stavu ostražitosti, napětí nebo rozladění bez zjevného důvodu. Chceme-li rodičům nabídnout spolupráci, musíme nejprve zvážit, co od ní obě strany očekávají.

Rodiče mají své potřeby (vezměte zejména v úvahu potřebu akceptace, uznání, přináležitosti, ale i bezpečí) a představy. Pokud budeme schopni je naplnit, může se vztah dále pozitivně rozvíjet. V opačném případě lze mnohé definitivně odradit. Podobně vzniká například tento fenomén: Na třídní schůzky chodí pouze rodiče úspěšných a hodných žáků. Pokuste se na chvíli vžít do role rodiče a formulujte, proč byste vy sami přišli na třídní schůzku a jaké poznatky byste chtěli získat.

Hraje hlavní roli pocit povinnosti, snaha získat informace o klasifikaci, prohlédnout si učitele nebo i další okolnosti? Chce se rodič dozvědět také něco o chování dítěte ve skupině vrstevníků, o celkovém klimatu třídy, o vztazích k vyučujícím, o pravidlech dohodnutých mezi učitelem a žáky, o probíraném učivu a jeho náročnosti?

Podle zkušenosti se rodiče ve svých postojích obvykle pohybují ve dvou dimenzích:

ochota rodiny ke spolupráci se školou (svislá osa schématu)
umístění odpovědnosti za školní prospěch dítěte (vodorovná osa schématu)

Někteří rodiče spatřují jednoznačně odpovědnost za školní výsledky žáka na straně školy. Pak bývají v podpoře domácí přípravy dítěte pasivní. Druhým extrémem jsou rodiče, kteří se zejména na začátku školní docházky snaží s dítětem intenzivně pracovat doma, „dohánět, co nestihlo ve škole“. Přílišné ambice rodiče pak mohou vést k přetížení dítěte.

S čím přichází učitel

Mnozí učitelé zvládají vedení třídních schůzek s přehledem a suverénně.Jestliže mezi ně nepatříte, vězte, že zdaleka nejste sami. Kontakt se skupinou žáků či studentů se může diametrálně lišit od komunikace s jejich rodiči. Už jen neobvyklost situace někdy učitele zaskočí. Nedokáže včas změnit komunikační strategie a postupy. Výsledkem může být obraz známý z filmu Pelíšky: Nervózní učitelka píše na tabuli vulgární výraz a stěžuje si, že jej děti používají.

I v tomto případě nám pomůže příprava:

• Zmapujte si vlastní očekávání.
• Uvědomte si, za jakým účelem třídní schůzky pořádáte. Absolvujete je z donucení, nebo sledujete vlastní cíl?

Konkrétní účel se přitom může podle potřeb třídy výrazně měnit:

1. chcete se s rodiči seznámit (přebíráte už vytvořenou třídu, či se třída teprve   zformovala)
2. chcete jim poskytnout větší množství organizačních informací (před větší akcí,    přijímacím řízením, výraznou změnou)
3. chcete řešit rozsáhlý problém postihující třídu, zpřesnit pravidla, ovlivnit v některém    ohledu přístup rodiny

Strategii vedení celé akce plánujte teprve po odhadnutí vstupních požadavků zúčastněných stran.

Podstatný díl na úspěšnosti vedení schůzky rodičů mají celkové komunikační dovednosti učitele. Téma je velmi rozsáhlé a pro zájemce existují samostatné publikace. Zmíníme jen některé možnosti učitelova chování:

• Snažte se působit vyrovnaně a jednat s přiměřeným sebevědomím. Přehnaná dominantnost komplikuje kontakt a často bývá pouze zástěrkou pro vlastní nejistotu.
Vystupujte s vědomím profesionality, která vám poskytne nadhled. Třebaže se může objevit ze strany rodičů kritika, vaší výhodou je kvalitní vzdělání, možnost srovnávání a mnohdy i letité zkušenosti.
• Klid a sebedůvěru vám dodá i přiměřená úprava zevnějšku. Tuto skutečnost  nezanedbávejte a zahrňte ji do svých příprav. Nemusíte se na schůzky rodičů oblékat slavnostně. Volte vkusné, pohodlné oblečení, ve kterém se sami cítíte dobře.

 Mgr. Jaroslava Rampouchová

Článek byl převzat a uveřejněn se souhlasem Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o.

Pravidla diskuze

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam.
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“.
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku.
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány.
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících.
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí.
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých.
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání.
  • Pro přispívání do diskuze je nutné se přihlásit prostřednictvím Facebook, Google nebo Twitter účtu. Snažíme se omezit anonymitu přispěvatelů a tím zkvalitnit diskuzní prostředí.
Příspěvky porušující pravidla mažeme.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x