Diskusní fórum na webu je pro mě dobrá zpětná vazba

Také pochybujete o tom, že by bylo rozumné zavést na vašem školním webu prostor k otevřené diskusi o škole, kam by mohli bez omezení přispívat učitelé, žáci i jejich rodiče? Bojíte se vulgarity, agresivity a starostí, jak udržet takovou debatu v rozumných mezích? Zkušenosti škol, které se přihlásily k 13. kritériu „Poskytujeme na stránkách škol prostor pro otevřenou diskusi“ ale ukazují, že se tyto obavy nepotvrzují a zisky jsou vyšší než náklady.

Proč by to učitelé nemohli říct rodičům rovnou?

Vybrali jsme pro vás starší článek z Učitelských listů, který přináší průzkum realizovaný mezi učiteli v roce 2006. Jeho tématem bylo – Co by vám (rodičům) učitelé rádi řekli, kdyby mohli. Jsme přesvědčeni, že známka Rodiče vítáni problémům, které článek pojmenovává, se snaží napomoci právě nalézáním efektivnějších cest k vzájemné komunikaci mezi učiteli a rodiči.

Zkušenosti s mateřskou a základní školou v USA – zdroj inspirace?

Americký systém má svá pozitiva i negativa. Přejímat bezhlavě všechny jeho prvky by nepochybně bylo nezodpovědné a i zdánlivě funkční věci by, vytrženy z původního prostředí, nemusely přinášet kýžené výsledky. Zamyslet se nad některými tématy ale nemusí být na škodu a inspirace dobrou praxí ze zahraničí může být leckdy cennější, než všechny státní reformy.