Rozhovory s patronkami projektů programu Extra tříd: SETKÁNÍ „Libušáků“ u příležitosti 80. výročí školy

Čtvrtý rozhovor s patronkami projektu Extra třída nás zavede do pražské Libuše. ZŠ Meteorologická v Praze Libuši získala podporu na oslavu 80. výročí založení školy. Oslava má být podle slov učitelek Moniky Exnerové a Aleny Čermákové možností, jak veřejnosti přiblížit historii školy a zároveň probudit u dětí zájem o širší komunitu.  V rámci projektu by s pomocí dětí chtěly zlepšit vztahy mezi Libuší a Písnicí, protože si myslí, že jejich spolupráce by mohla být lepší. Jde totiž o jednu městskou

Rozhovory s patronkami projektů programu Extra třída: Hody v Deblíně

V třetím rozhovoru se podíváme do Deblína, kde se osmáci z místní základní školy rozhodli k ambicióznímu projektu: obnovit zaniklou tradici zdejších hodů. Hodový víkend už je za dveřmi (12. 5.) a my jsme se patronky projektu, paní učitelky Moniky Mandelíčkové, zeptali na to, co projekt třídě a komunitě přinesl. Možnost zapojit se do programu Extra třída podle jejích slov přivítali hlavně proto, že se sami snaží vytvořit komunitní školu, a tento projekt jim umožnil udělat další krok ke komunitě.

Rozhovory s patronkami projektů programu Extra třída: Babičko, nauč mě …

V druhém rozhovoru promluví o zkušenostech s programem Extra třída zástupkyně ředitelky ZŠ Dolní Žandov Vlasta Hrbková a ředitelka školy Ivana Weinzettlová. Škola získala podporu na projekt nazvaný Babičko, nauč mě, který propojuje nejmladší a nejstarší generaci v obci. Jde o menší venkovskou školu a zpočátku se obávali, že o jejich aktivity nebude zájem. Ale děti se do přípravné fáze pustily s nadšením a zjišťovaly, co obyvatelé v obci postrádají. Oslovily seniorky z Klubu přátel Dolního Žandova a domluvily se s nimi, že

Rozhovory s patronkami projektů programu Extra třída: Sedmička pro Chotěšov

V březnu proběhlo setkání patronů jednotlivých projektů programu Extra třída. A přestože účast nebyla veliká, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z toho, co první výzva programu dětem i komunitě přinesla. První rozhovor, který uveřejňujeme, je s paní učitelkou Jaroslavou Studničkovou ze ZŠ Chotěšov. V základní škole Chotěšov nedaleko Plzně se rozhodli oslovit místní projektem Sedmička pro Chotěšov, v rámci něhož žáci upořádají výstavu ve zdejším klášteře. Nebude to ale výstava jejich prací, nýbrž děl a výtvorů obyvatel. Původně byl projekt zaměřen hlavně na výtvarné práce, časem

Animáček – bezpečný svět pohádek nebo úspěšná platforma marketingové komunikace?

Publikujeme článek převzatý z webu Děti a média, který shrnuje zajímavé výsledky výzkumu věnovaného problematice persvaze, neboli umění ovlivňovat a vést ke změně postojů. Alice Junková, studentka Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně takový výzkum provedla v rámci své bakalářské práce na pásmu dětských pohádek Animáček, které do svého vysílání zařadila v roce 2010 TV Barrandov. Práce se jmenuje Děti jako cílová skupina mediální persvaze.  Výzkum se zaměřuje na cílovou skupinu dětí ve věku 5–6 let a zkoumá

Workshop Vize vzdělávání pro učitele cizince!

Máte ve své škole pedagoga cizince? Dejte mu vědět o připravovaném workshopu Vize vzdělávání a zpětná vazba českému vzdělávacímu systému, který proběhne v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání. Workshop je určen všem pedagogům cizincům, kteří působí na všech stupních českého vzdělávacího systému – MŠ, ZŠ, SOŠ, SŠ, VŠ. Cílem workshopu je získat názor “vnějšího pozorovatele” na to, co by se mělo v českém vzdělávacím systému změnit. Workshop se uskuteční 7. 5. 16:00-20:00 v Praze (U Topíren 2, 170 00

Přidejte se k akci Zažít vzdělávání jinak

V rámci půlroční debatní kampaně Česko mluví o vzdělávání proběhne 1. června 2013, tedy na Den dětí, akce pro veřejnost nazvaná Zažít vzdělávání jinak. Jejím cílem je předvést rodičům, prarodičům, dětem i studentům nové způsoby a metody učení, s nimiž se mnozí z nich dosud nesetkali Spektrum toho, s čím bychom chtěli veřejnost seznámit, je široké a sahá od zajímavých fyzikálních pokusů, debatních a diskusních klubů, konstruktivistického učení založeného na řešení problému až k metodám zážitkové pedagogiky. Spojujícím momentem by

Rozhovor s rodičem: „Přístup školy a učitele není dostatečně motivující“

Publikujeme starší, ale stále aktuální rozhovor z časopisu Moderní vyučování. Jde o autentický, pravdivý a upřímný rozhovor s rodičem. Aby časopis získal necenzurované odpovědi, slíbili nezveřejnit pravé jméno zpovídané paní Jany, stejně tak není uveřejněno jméno školy. Paní Jana je z Prahy, má dvě děti: mladší syn navštěvuje základní školu a starší dcera gymnázium. Podle jakého kritéria jste vybírala školu pro svoje děti? Výběr základní a střední školy má samozřejmě jiná kritéria. U základní školy jsem se snažila zohlednit, aby

Rodiče mluví do vzdělávání

Výzva pro rodiče, kterým není lhostejné, jak se jejich děti vzdělávají. V pátek 19. dubna se v Praze koná jednodenní konference Rodiče mluví (d)o vzdělávání. Hovořit se bude o hledání toho „správného“ přístupu ve vzdělávání, o problémech nadaných dětí, o tom, co nabízí škola jako komunita, jakou roli mají ve škole rodiče i co znamená „dobrá škola“.  Program dne je strukturován do tematických bloků, v rámci nichž bude probíhat prezentace, diskusní stůl rodičů a panelová diskuse. Akce je určena především