HUSTEJ INTERNET. Komiks pomůže čelit nástrahám internetu

Komiksová příručka HUSTEJ INTERNET z dílny Lenky Eckertové a ilustrátorky Lucie Seifertové se snaží zábavou formou poučit děti i dospělé o rizicích, která na ně mohou číhat na internetu. Kniha je určena především pro děti od 4. do 6. třídy, je plná nejrůznějších příhod ze života a měla by se týkat situací, do kterých se dnešní děti při brouzdání na internetu dostávají. Nevyhýbá se ani šikaně, lákání na schůzky, závislostem na hraní, reklamě a životu na sociálních sítích. Hlavní postavou knihy

Seminář EDUin: Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Rádi bychom vás upozornili na nový kurz EDUin, který se bude věnovat tomu, jak efektivně komunikovat s rodiči. Seminář je určen učitelům a členům vedení škol, kteří mají zájem se blíže podívat na možnosti otevřené komunikace a spolupráce s rodiči. Akce probíhá jako autoevaluace školy, při níž mají učitelé možnost posoudit, v čem jsou ve spolupráci s rodiči úspěšní a proč, a kde leží hlavní překážky v komunikaci a jak je odstranit. Součástí semináře je i trénink vzájemné komunikace. Přehled témat:

Chválení není všelék – přečtěte si, jak ho dávkovat a v jakém složení

Chválení patří do rejstříku moderních rodičů. V zájmu motivace ho používáme často, nezřídka automaticky, podle stejných vzorců, v jakých jsme sami vyrůstali. Jsme přesvědčeni, že čím více chvály, tím lepší bude výsledek našich dětí. Výzkumy ale ukazují, že přímá úměra zde neplatí. To neznamená, že máme přestat chválit. Je však třeba vědět, co u dítěte ocenit a jakým způsobem. Thomas je velmi nadaný chlapec, chodí do páté třídy ve vyhlášené newyorské škole. Odmala slýchá, že je chytrý, a to nejen od svých

„Vždyť my jsme to taky přežili…“

Tenhle argument dříve nebo později padne v každé debatě o tom, jak najít opravdu dobrou základní školu. Pro někoho je to dostatečná odpověď, pro mě nikoli. Coby matce předškoláka se mi otázka výběru školy vrací se vzrůstající naléhavostí. Zatím jsem uspokojivou odpověď nenašla. A nejsem pochopitelně jediná. Někteří rodiče rezignují s vědomím, že jejich děti to taky přežijí, jiní se ocitají v zajetí úzkostných představ v duchu „Nechci, aby se ve škole trápil stejně jako já!“ Ani tudy pro mě cesta nevede. Vydávám se

Co vy si myslíte o učení nazpaměť?

Publikujeme článek Tomáše Feřteka, který přináší několik zdrojů k debatě o učení se nazpaměť. Ta v těchto dnech opět rezonuje v médiích a ukazuje se v ní, že pojetí toho, co to znamená „učit se věci zpaměti“, se bude muset s rozvojem technologií změnit. Nabízíme několik příspěvků na téma „pamětního učení“, jinak též drilu či biflování.  Tématu byl věnován pořad stanice Českého rozhlasu Radio plus, kde byl hlavním hostem Miroslav Hřebecký z EDUin, ale nabízíme odkaz i na bohatě čtený a diskutovaný

Nechte děti hrát si s ohněm a dělat nebezpečné věci

Hod oštěpem je analytický proces, který dětem pomáhá procvičovat si orientaci v prostoru, když si děti hrají s nožem, stačí jim pár jednoduchých pravidel, aby pochopily, jak s ním zacházet, nevyhazujte staré elektronické spotřebiče, ale podívejte se dovnitř a rozeberte je společně s dětmi, nechte je řídit auto, budou se cítit, jako když ovládají celý svět. To radí rodičům Gever Tulley, zakladatel Školy všeumělů. Podívejte se na video z TEDtalks a dovolte dětem poznávat svět komplexně.

Rodičák č. 7: Kam dáme toho našeho prvňáčka?

„Pro školní učení u malých dětí nejsou tolik rozhodující bohaté vědomosti a didaktická kvalita učitele, ale spíš „mateřský“ přístup a vztah, který s ním dítě naváže, to, jak se ve třídě cítí bezpečné a spokojené, jak je učení baví, jak mu jde a jak je úspěšné. Není pravda, že všichni učitelé učí stejně kvalitně. Rozdíly mezi nimi jsou obrovské. Část rozdílů je ovšem dána subjektivním pohledem dítěte a jeho rodičů – pro jedno dítě je paní učitelka kvalitní, zatímco pro druhé

Poradna: Budeme se stěhovat a nevíme, jakou školu vybrat. Máme žádat o odklad?

Dotaz: Měla bych dotaz ohledně zápisu syna do 1. třídy a případného odkladu. Synovi bude 21. června 6 let, chodí do lesní mateřské školky. Plánujeme se v průběhu tohoto roku přestěhovat na jiné místo. Řešíme samozřejmě školu a nyní aktuálně zápis. Hodně přemýšlíme o odkladu a to jednak z důvodu věku syna ale i z důvodu změny místa a reálné vyhlídky, že na novém místě vznikne během příštího roku nějaká forma komunitní školy, kterou bychom rádi upřednostnili před klasickou ZŠ.

Setkání na téma „organizace rodičů“

Uveřejňujeme pozvánku na setkání k tématu „organizace rodičů“, které se koná v úterý 28. 1. od 19.00 do 20.30 v Komunitním centru Kampa, U Sovových mlýnů 3, Praha. Akci pořádá volné sdružení kolem iniciativy „Stop plošné testování žáků 5. a 9. ročníků“, o které se více dozvíte ZDE. Setkání má za cíl navázat na úspěšnou (sebe)podporu mnoha rodičů, učitelů i další veřejnosti v názoru na plošné testování. Na programu bude moderovaná diskuse na téma, jakou formu „organizace rodičů“ zvolit a jaké budou její základní cíle.