Poradna: Kolik hodin za rok může dítě zameškat? A má škola právo vyžadovat omluvenky od lékařů, nebo stačí jen omluvenka podepsaná rodičem?

Příslušná ministerská vyhláška omlouvání nijak neupravuje, stejně jako neurčuje maximální množství zameškaných hodin. Záleží tedy opět na řediteli školy. Měla by stačit rodičovská omluvenka, ale některé školy stanovují, že u vícedenní absence je nutné potvrzení od lékaře. U dětí, které chybí dlouhodobě, často škola zvažuje, jestli je možné díte klasifikovat. V takových případech, nebo pokud se žák vyhýbá nějakému předmětu, písemkám a zkoušení, může ředitel nařídit přezkoušení před komisí.

Poradna: Mám problém s vedením školy, které neuznává některé moderní metody výuky. Kam se mám obrátit?

Každá škola má pedagogickou autonomii a všem se nelze zavděčit. Různí rodiče mají různá očekávání a různé nároky. Každý má také právo vybrat si školu. Zajímejte se o program dalšího vzdělávání učitelů /přehled by měl být ve výroční zprávě školy). Pokud se učitelé nevzdělávají ve směru, který naznačujete, znamená to, že škola patří k těm konzervativnějším. Můžete zkusit oslovit další rodiče, jestli ten problém cítí podobně, ale popravdě řečeno je velmi malá naděje, že školu „předěláte“. Vůle k reformě vyučování