Poradna: Může škola zamezit rodičům mladších dětí vstup ráno před vyučováním do budovy školy (např. do šaten apod.)?

Dotaz: Dobrý den, prosím o radu. Vedení naší školy vadí, že ráno před vyučováním v čase 7.40-8.00 vstupují do budovy školy rodiče mladších dětí (zejména prvňáčků) a doprovázejí své děti na chodbu nebo k šatně. Prvořadé je prý zajištění bezpečnosti dětí (aby se do školy nedostaly cizí dospělé osoby, které by zde mohly krást nebo dětem škodit). Vedení tedy vydalo zákaz vstupu rodičů do budovy. (Pokud prý něco potřebujeme, tak po předešlé dohodě můžeme přijít, ale ráno před vyučováním nesmíme

Poradna: Může učitel nechat celou třídu po škole?

Dotaz: Může třídní učitel jen tak řict, že celá třída zůstane po škole? Jedná se o SŠ a všem ve třídě je pod 18 let. Odpověď: Žádný konkrétní školní předpis tuto otázku neřeší. Ředitel samozřejmě určuje, kdy a co se ve škole učí, ale měl by mít pro to oporu v ŠVP, a pokud se změní z ničeho nic rozvrh, měl by to oznámit všem rodičům dětí. V podstatě si podle našeho názoru musí vyžádat jejich souhlas. A jak jsme

Poradna: Jak je „kontrolováno“, že si škola certifikát opravdu zaslouží? Co dělat v případě, když mám o tom pochybnost?

Dotaz: Dobrý den! Mohu se zeptat, jak je „kontrolováno“, že škola s certifikátem si certifikát opravdu zaslouží, pracuje dle něj, jsou v ní opravdu rodiče vítaní…přemýšlím, že znám-li takovou školu (a znám ji!), nejde mi až tak o její „prásknutí“, ale o to, aby tak dobrá a smysluplná značka jako Rodiče vítáni nebyla devalvována takovými školami. Hlavně vůči těm školám, které opravdu rodiče vítají a tomu, aby nebyla pro neinformované zavádějící, nepravdivá….berme toto třeba jako podnět k debatě, nebráním se

Poradna: Učitel nemá ani příslušné vzdělání, ani praxi a na místo byl přijat ze známosti. Co v takové situaci dělat?

Dotaz: Se zájmem jsem si pročetla brožuru o vztazích mezi rodiči a učiteli. Mezi radami pro rodiče mne zaujala jedna: Respektujte odbornost učitele. Přiznám se, že s tím mám jako rodič problém: vím totiž, že konkrétní učitel nemá ani příslušné vzdělání, ani praxi a na místo byl přijat ze známosti s panem ředitelem. Co radíte v takovéhle situaci? Odpověď: Pokud učitel nemá potřebnou kvalifikaci, ještě nemusí znamenat, že učí špatně. Může si kvalifikaci doplňovat, ani o tom nemusíte vědět. Pokud

Ředitel Brož: Kritéria značky Rodiče vítáni jsem nejdřív projednal s rodiči

Bavil se s vámi někdo z vaší školy, jestli souhlasíte s tím, co ředitel zaškrtl na ceduli Rodiče vítáni? Ne, není to povinnost, ale je to rozhodně rozumné. Ostatně hlavní smysl značky je, aby se co nejkonkrétněji pojmenovalo, co to vlastně znamená spolupráce školy s rodiči a aby to popostrčilo debatu o tom, co z navržených věcí škola dělá a co by třeba mohla dělat. Ředitel Zdeněk Brož ze Základní školy v Chrudimi to s rodiči probral raději předem.