Rozhovory s patronkami projektů programu Extra třída: Sedmička pro Chotěšov

V březnu proběhlo setkání patronů jednotlivých projektů programu Extra třída. A přestože účast nebyla veliká, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z toho, co první výzva programu dětem i komunitě přinesla. První rozhovor, který uveřejňujeme, je s paní učitelkou Jaroslavou Studničkovou ze ZŠ Chotěšov. V základní škole Chotěšov nedaleko Plzně se rozhodli oslovit místní projektem Sedmička pro Chotěšov, v rámci něhož žáci upořádají výstavu ve zdejším klášteře. Nebude to ale výstava jejich prací, nýbrž děl a výtvorů obyvatel. Původně byl projekt zaměřen hlavně na výtvarné práce, časem

Animáček – bezpečný svět pohádek nebo úspěšná platforma marketingové komunikace?

Publikujeme článek převzatý z webu Děti a média, který shrnuje zajímavé výsledky výzkumu věnovaného problematice persvaze, neboli umění ovlivňovat a vést ke změně postojů. Alice Junková, studentka Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně takový výzkum provedla v rámci své bakalářské práce na pásmu dětských pohádek Animáček, které do svého vysílání zařadila v roce 2010 TV Barrandov. Práce se jmenuje Děti jako cílová skupina mediální persvaze.  Výzkum se zaměřuje na cílovou skupinu dětí ve věku 5–6 let a zkoumá

Workshop Vize vzdělávání pro učitele cizince!

Máte ve své škole pedagoga cizince? Dejte mu vědět o připravovaném workshopu Vize vzdělávání a zpětná vazba českému vzdělávacímu systému, který proběhne v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání. Workshop je určen všem pedagogům cizincům, kteří působí na všech stupních českého vzdělávacího systému – MŠ, ZŠ, SOŠ, SŠ, VŠ. Cílem workshopu je získat názor “vnějšího pozorovatele” na to, co by se mělo v českém vzdělávacím systému změnit. Workshop se uskuteční 7. 5. 16:00-20:00 v Praze (U Topíren 2, 170 00

Přidejte se k akci Zažít vzdělávání jinak

V rámci půlroční debatní kampaně Česko mluví o vzdělávání proběhne 1. června 2013, tedy na Den dětí, akce pro veřejnost nazvaná Zažít vzdělávání jinak. Jejím cílem je předvést rodičům, prarodičům, dětem i studentům nové způsoby a metody učení, s nimiž se mnozí z nich dosud nesetkali Spektrum toho, s čím bychom chtěli veřejnost seznámit, je široké a sahá od zajímavých fyzikálních pokusů, debatních a diskusních klubů, konstruktivistického učení založeného na řešení problému až k metodám zážitkové pedagogiky. Spojujícím momentem by

Rozhovor s rodičem: „Přístup školy a učitele není dostatečně motivující“

Publikujeme starší, ale stále aktuální rozhovor z časopisu Moderní vyučování. Jde o autentický, pravdivý a upřímný rozhovor s rodičem. Aby časopis získal necenzurované odpovědi, slíbili nezveřejnit pravé jméno zpovídané paní Jany, stejně tak není uveřejněno jméno školy. Paní Jana je z Prahy, má dvě děti: mladší syn navštěvuje základní školu a starší dcera gymnázium. Podle jakého kritéria jste vybírala školu pro svoje děti? Výběr základní a střední školy má samozřejmě jiná kritéria. U základní školy jsem se snažila zohlednit, aby

Rodiče mluví do vzdělávání

Výzva pro rodiče, kterým není lhostejné, jak se jejich děti vzdělávají. V pátek 19. dubna se v Praze koná jednodenní konference Rodiče mluví (d)o vzdělávání. Hovořit se bude o hledání toho „správného“ přístupu ve vzdělávání, o problémech nadaných dětí, o tom, co nabízí škola jako komunita, jakou roli mají ve škole rodiče i co znamená „dobrá škola“.  Program dne je strukturován do tematických bloků, v rámci nichž bude probíhat prezentace, diskusní stůl rodičů a panelová diskuse. Akce je určena především

Velikonoční stůl – první ukončený projekt programu Extra třída

Do první výzvy programu Extra třída, který chce motivovat starší školáky k zájmu o jejich bezprostřední okolí a život v místě, kde sídlí jejich škola, se zapojilo celkem 24 tříd ze škol po celé republice. První z podpořených projektů byl ukončen před Velikonoci a my jsme se zeptali paní učitelky Ilony Havlasové na první dojmy z programu, který její třída připravila. Osmáci ze základní školy Pardubice se rozhodli, že seznámí děti z Dětského centra Veská a MŠ Sezemice s velikonočními zvyky. Svůj projekt proto

Není vám lhostejná budoucnost vzdělávání? Přijďte na workshop a podělte se o své vize!

Chcete se aktivně zúčastnit debaty o budoucnosti vzdělávání? Přihlaste se do některého z chystaných workshopů Vize vzdělávání. Ty se budou v dubnu a květnu konat postupně ve všech krajích. Účast na workshopu je zdarma. Online rezervace nutná. Kapacita omezená. Účastníci budou vybráni z nejrůznějších oblastí dotýkajících se vzdělávání, pestrost názorů zaručena. „Kdo neví, kam jde, dojde někam jinam.“ Bulharské přísloví.   Co kdybychom si mohli vybrat, kdy chceme projít formálním vzděláváním? Co kdybychom mohli být vzděláváni vzdálenými odborníky? Co kdyby bylo

Desatero školského systému

Velmi málo lidí se zamýšlí nad kvalitou vzdělání, které na našich školách dostáváme. Nedal by se náš školský systém trochu vylepšit? Všechno kolem nás se vyvíjí, ale školství jaksi stagnuje víceméně od svých začátků, když v Prusku ke konci 18. století vytvořili model, který se rozšířil téměř do celého světa, i k nám. Podívejme se na předpoklady, na kterých stojí základy našeho školského systému. Shodou okolností je jejich deset. Deset základních myšlenek, na kterých je naše školství postavené: Šestileté děti