Poradna: Je možné, aby do výuky na 1.stupni bylo zapojeno více učitelů?

Dotaz: Dobrý den, můj syn navštěvuje 3. třídu ZŠ a měl již jednou změněnou třídní učitelku po 2. třídě, nyní jsme se náhodou dozvěděli, že pan ředitel zase chystá výměnu třídní učitelky pro 4. třídu a také se má na výuce podílet více učitelů (dosud měl jiného učitele pouze na cízí jazyk). Je vůbec možné, aby na prvním stupni bylo do výuky zapojeno více učitelů Odpověď: Právní předpis – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Poradna: Je možné vyloučit žáka, který nesplnil povinnou školní docházku?

Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké možnosti jsou v případě, že v 8 třídě ZŠ je žák, který vychází, tzn., že propadl, na školu se opakovaně vrátil, naposled v prosinci. Od té doby šikanuje učitele i žáky. Již několikrát byla přivolána policie po velmi vulgárním napadení učitele. Bylo posláno několik zpráv o chování žáka na sociálku i policii, ale nic se neděje. Má ředitel možnost v tomto případě tohoto žáka vyloučit (je přijatý na učební  obor, v hodinách

Rozhovory s patronkami projektů programu Extra tříd: SETKÁNÍ „Libušáků“ u příležitosti 80. výročí školy

Čtvrtý rozhovor s patronkami projektu Extra třída nás zavede do pražské Libuše. ZŠ Meteorologická v Praze Libuši získala podporu na oslavu 80. výročí založení školy. Oslava má být podle slov učitelek Moniky Exnerové a Aleny Čermákové možností, jak veřejnosti přiblížit historii školy a zároveň probudit u dětí zájem o širší komunitu.  V rámci projektu by s pomocí dětí chtěly zlepšit vztahy mezi Libuší a Písnicí, protože si myslí, že jejich spolupráce by mohla být lepší. Jde totiž o jednu městskou

Rozhovory s patronkami projektů programu Extra třída: Hody v Deblíně

V třetím rozhovoru se podíváme do Deblína, kde se osmáci z místní základní školy rozhodli k ambicióznímu projektu: obnovit zaniklou tradici zdejších hodů. Hodový víkend už je za dveřmi (12. 5.) a my jsme se patronky projektu, paní učitelky Moniky Mandelíčkové, zeptali na to, co projekt třídě a komunitě přinesl. Možnost zapojit se do programu Extra třída podle jejích slov přivítali hlavně proto, že se sami snaží vytvořit komunitní školu, a tento projekt jim umožnil udělat další krok ke komunitě.

Rozhovory s patronkami projektů programu Extra třída: Babičko, nauč mě …

V druhém rozhovoru promluví o zkušenostech s programem Extra třída zástupkyně ředitelky ZŠ Dolní Žandov Vlasta Hrbková a ředitelka školy Ivana Weinzettlová. Škola získala podporu na projekt nazvaný Babičko, nauč mě, který propojuje nejmladší a nejstarší generaci v obci. Jde o menší venkovskou školu a zpočátku se obávali, že o jejich aktivity nebude zájem. Ale děti se do přípravné fáze pustily s nadšením a zjišťovaly, co obyvatelé v obci postrádají. Oslovily seniorky z Klubu přátel Dolního Žandova a domluvily se s nimi, že

Rozhovory s patronkami projektů programu Extra třída: Sedmička pro Chotěšov

V březnu proběhlo setkání patronů jednotlivých projektů programu Extra třída. A přestože účast nebyla veliká, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z toho, co první výzva programu dětem i komunitě přinesla. První rozhovor, který uveřejňujeme, je s paní učitelkou Jaroslavou Studničkovou ze ZŠ Chotěšov. V základní škole Chotěšov nedaleko Plzně se rozhodli oslovit místní projektem Sedmička pro Chotěšov, v rámci něhož žáci upořádají výstavu ve zdejším klášteře. Nebude to ale výstava jejich prací, nýbrž děl a výtvorů obyvatel. Původně byl projekt zaměřen hlavně na výtvarné práce, časem