ilustrační foto. Idaho National Laboratory (flickr.com) (CC BY 2.0)

Poradna: Mám nadaného syna, kterého to už nebaví na základce a chce na střední.

Dotaz: Dobrý den, prosím, můžete mi zjistit, za jakých podmínek by mohl syn odejít z osmé třídy ZŠ rovnou na průmyslovou školu? Jeho prospěch je výborný, avšak v ZŠ ho to už vůbec nebaví. Je technicky velmi zdatný a chce na průmyslovku – obor elektro – robotika. Postavil již mnoho robotů a jiných strojů, rc. modelů letadel i aut. Nyní jezdí soutěže s rc. autem, které si sám sestavil.

Odpověď:

Právní předpis: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Podle ustanovení § 59 odst. 1 školského zákona ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků (§ 36 odst. 1 školského zákona). Standardně ji žáci základní školy splní ukončením devátého ročníku základní školy.

Pokud Váš syn chce „odejít z osmé třídy ZŠ rovnou na průmyslovou školu“, musí úspěšně ukončit základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

Znamená to, že musí být přeřazen do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku (§ 17 odst. 3 školského zákona):

 • Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost zákonného zástupce nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku.
 • Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost.
 • Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

Na základě jednoho rozhodnutí ředitele školy a jednoho posuzování splnění výše uvedených podmínek pro tento postup lze žáka přeřadit pouze do nejbližšího vyššího ročníku (tj. bezprostředně navazujícího na ročník, jehož je žákem). Nelze „přeskočit“ více ročníků vzdělávání.

Současně však lze v průběhu vzdělávání opakovaně využít přeřazení do vyššího ročníku (s tím, že o každém přeřazení musí rozhodnout ředitel školy a musí být splněny výše uvedené podmínky).

Na přeřazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku není výslovný právní nárok. Školský zákon řediteli školy neukládá povinnost žádosti vyhovět, a to ani v případě splnění všech výše uvedených zákonných podmínek.

Na dotaz odpovídala PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D., Řízení školy

Poradnu Rodiče vítáni otevíráme ve spolupráci s časopisem Řízení školy a aplikací Magistr určenou pro ředitele škol.

Pravidla diskuze

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
 • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam.
 • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“.
 • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku.
 • Příklady z praxe jsou naopak vítány.
 • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících.
 • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí.
 • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých.
 • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání.
 • Pro přispívání do diskuze je nutné se přihlásit prostřednictvím Facebook, Google nebo Twitter účtu. Snažíme se omezit anonymitu přispěvatelů a tím zkvalitnit diskuzní prostředí.
Příspěvky porušující pravidla mažeme.

 

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..