Poradna: Může jít do školy dítě v pěti letech?

Otázka:

Může jít do první třídy dítě, kterému bude šest let až 15. listopadu?

Odpověď:

Ano, ve výjimečných případech může. Standardně se chodí do školy v šesti letech, ale udělovaly se výjimky dětem, které oslaví šesté narozeniny do Silvestra a od školního roku 2010/2011 dokonce všem, kdo oslaví šesté narozeniny do konce první třídy. Předčasně „zaškolené“ děti musí být přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Rodiče žáků, kterým bude šest mezi zářím a prosincem, musí přinést k zápisu doporučení pedagogicko-psychologické poradny. V případě ještě mladších dětí je povinný i posudek odborného lékaře.

Obecně nejde o vynutitelný nárok, ale o výjimku posuzovanou ředitelem školy.

Každoročně nastoupí do českých škol asi sedm stovek dětí mladších šesti let, což je ani ne procento z celkového počtu prvňáků.

Řečí školského zákona (§ 36, odstavec 3):

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odpovídala: Lucie Fialová

 

1

Pravidla diskuze

(zavedena 13. dubna 2018)

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání
Příspěvky porušující pravidla mažeme.
avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Kateřina Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

nejnovější nejstarší
Kateřina
Host
Kateřina

Pokud to nejsou vyloženě „letní“ červenec-srpen či „podzimní“ září-říjen děti, tak je mi jich líto. I třeba 6 měsíců hraje v tomto věku zásadní roli. Když to vezmu do extrému, tak pětileté dítě nastoupí do stejné třídy jako skoro osmileté, např. 2. září má osm let. Opravdu je žádoucí, aby byly v jedné třídě děti takto věkově odlišné? Je to apel spíš na ctižádostivé rodiče. Spolužačky začnou řešit menstruaci, rostoucí prsa a co dívka skoro o tři roky mladší? Kluci si odmutují +/- zároveň a chlapec začne mutovat až o dalších pár let později, sám mezi už mnohem vyspělejšími spolužáky?… Číst vice »