Odpověď: Dobrý den, o specializovanou odpověď jsme požádali ředitele ZŠ Magic Hill, PhDr. Jana Vodu, Ph.D.:

Je samozřejmě velmi obtížné rozhodovat o věcech, které jsou více záležitostí mezilidských vztahů než právního uspořádání.

§ 420 Občanského zákoníku (viz např. http://www.zakonycr.cz/seznamy/040-1964-sb-obcansky-zakonik.html) konstatuje, že „každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.“ V případech nezletilých dětí však odpovědnost nese společně s viníkem i ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled, na školní akci tedy příslušný pedagog. Ten se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal (§ 422). Tyto kontexty nejsou v dotazu rozvedeny, předpokládám však minimálně, že žáci byli na začátku pobytu poučeni o žádoucím chování.

V § 22 školského zákona (viz např. http://www.zakonycr.cz/seznamy/561-2004-Sb-zakon-o-predskolnim-zakladnim-strednim-vyssim-odbornem-a-jinem-vzdelavani-(skolsky-zakon).html)

je výslovně uvedena povinnost žáků dodržovat školní řád. Ten by měl být základním právním nástrojem pro stanovení konkrétních povinností žáků. Obvyklá ustanovení školního řádu (v souladu s § 30) ukládají žákům vzájemnou ohleduplnost a rovněž zákaz nošení cenných věcí do školy (toto opatření – jak vyplývá z dotazu – bylo explicitně uvedeno i v písemných pokynech k lyžařskému zájezdu). Lze samozřejmě diskutovat, jaká je finanční hranice pro vymezení „cenné věci“, v každém případě lze dovozovat, že škola za předměty v přímém osobním opatrování žáka odpovědnost nenese.

Domnívám se tedy, že celá záležitost je spíše věcí rodičů obou žáků a jejich morální odpovědnosti, v níž škola může sehrát roli prostředníka, ale nikoli soudce či exekutora.

Lucie Slejšková, Rodiče vítáni

">

Poradna: Nese škola odpovědnost za poškození věci žáka?

Dotaz: Dobrý den. Náš syn se vrátil z lyžařského výcviku v sedmé třídě. Na seznamu věcí, které si mají vzít sebou měli upozornění, že za dražší věci jako je mobilní telefon, nootebok atd., škola neodpovídá. Měl sebou jen téměř novou MP3 za 600,- kč. Schoval si ji pod polštář, a když nebyl na pokoji, tak mu ji jiný kluk rozbyl – skákal mu po posteli. Kluk se k tomu přiznal, potvrdili to i ostatní  žáci. Učitel však řekl, že náš syn je ,,bordelář“ a že si za to vlastně může sám, tak že zaplatí každý polovinu, ale jestě se odečte opotřebení přístroje tj. 200,-kč. Nejsou to velké sumy, ale z principu jsme s tím nesouhlasili. Myslíme si, že i když za to škola nenese odpovědnost, musí zajistit vyrovnání poškození a nemá právo rozhodnout kolik to má být. Stalo se to na akci školy, tak se odpovědnosti vzdát nemohou. Nebo jo?

Odpověď: Dobrý den, o specializovanou odpověď jsme požádali ředitele ZŠ Magic Hill, PhDr. Jana Vodu, Ph.D.:

Je samozřejmě velmi obtížné rozhodovat o věcech, které jsou více záležitostí mezilidských vztahů než právního uspořádání.

§ 420 Občanského zákoníku (viz např. http://www.zakonycr.cz/seznamy/040-1964-sb-obcansky-zakonik.html) konstatuje, že „každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.“ V případech nezletilých dětí však odpovědnost nese společně s viníkem i ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled, na školní akci tedy příslušný pedagog. Ten se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal (§ 422). Tyto kontexty nejsou v dotazu rozvedeny, předpokládám však minimálně, že žáci byli na začátku pobytu poučeni o žádoucím chování.

V § 22 školského zákona (viz např. http://www.zakonycr.cz/seznamy/561-2004-Sb-zakon-o-predskolnim-zakladnim-strednim-vyssim-odbornem-a-jinem-vzdelavani-(skolsky-zakon).html)

je výslovně uvedena povinnost žáků dodržovat školní řád. Ten by měl být základním právním nástrojem pro stanovení konkrétních povinností žáků. Obvyklá ustanovení školního řádu (v souladu s § 30) ukládají žákům vzájemnou ohleduplnost a rovněž zákaz nošení cenných věcí do školy (toto opatření – jak vyplývá z dotazu – bylo explicitně uvedeno i v písemných pokynech k lyžařskému zájezdu). Lze samozřejmě diskutovat, jaká je finanční hranice pro vymezení „cenné věci“, v každém případě lze dovozovat, že škola za předměty v přímém osobním opatrování žáka odpovědnost nenese.

Domnívám se tedy, že celá záležitost je spíše věcí rodičů obou žáků a jejich morální odpovědnosti, v níž škola může sehrát roli prostředníka, ale nikoli soudce či exekutora.

Lucie Slejšková, Rodiče vítáni

Pravidla diskuze

(zavedena 13. dubna 2018)

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání
Příspěvky porušující pravidla mažeme.
avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.