ilustrační foto Káča Lánská

Přemýšlivé, zvláštní, velmi nadané děti ve třídě, to není jen tak. Ředitel školy o tom, jak s nimi pracují

„Když se škola dětem, které jsou nějak mimořádné, nevěnuje, mohou se stát problémovými žáky,“ říká ředitel Základní školy Chodov Jan Hovorka. Jedna z učitelek této školy si před patnácti lety všimla, že má ve třídě několik extrémně přemýšlivých dětí se specifickými projevy, a šla se o nich  poradit s panem ředitelem. Od té doby je škola stojící na Praze 11 systematicky pozorná k potřebám hloubavých žáků.

Máte pověst školy, která umí pracovat s nadanými, přemýšlivými žáky, čímž se nemyslí běžné chytré děti, ale extrémně hloubavé děti, které mají někdy velmi specifické projevy i vzdělávací potřeby.  Jak to u vás vzniklo?
Program asi před patnácti lety iniciovala jedna paní učitelka z prvního stupně a postupně se stal automatickou součástí individuální péče o žáky. Časem nás začali vyhledávat i rodiče z jiných částí Prahy. Spádová oblast nám školu naplňuje tak ze šedesáti procent, asi dvacet procent našich žáků není z Prahy 11. Podle rozhodnutí Rady Městské části Prahy 11 ale nyní máme povinnost přijímat pouze žáky s bydlištěm na Praze 11. Počet děti s diagnostikovaným nadáním odjinud se u nás proto v poslední době snižuje. Což nás mrzí, rádi bychom naši zkušenost a dobrou praxi nabídli i rodinám z jiných městských částí. Řešení bych viděl ve finančním vyrovnání na úrovni jednotlivých radnic a zřizovatelů. Práce s těmito žáky je sice náročná, ale na druhou stranu jejich úspěchy v matematických, logických či jazykových soutěžích naše učitele velmi těší. Jsou pro ně potvrzením, že se nesnažili zbytečně.

Můžete na základě vaší zkušenosti nějak rámcově popsat projevy těchto mimořádných dětí ve škole?
Projevují se často velmi odlišně od svých vrstevníků.  Projevy to bývají velmi různé. Jsou bystřejší a zvídavější než ostatní. Jejich vědomosti a dovednosti jsou spojeny se silnou vnitřní motivací se učit. Mají velký hlad po vědění a rodiče jim musí neustále zprostředkovávat nové a nové podněty. Po nástupu školní docházky se tyto děti mohou stát problémovými žáky. Většinu toho, s čím se jiní žáci ve škole teprve seznamují, ony znají dopředu anebo jsou s prací mnohem dříve hotovy. Pak se mohou z nudy od vyučování odpojit, nebo se naopak u učitele vehementně dožadují dalších podnětů. Ten může takové dítě vnímat jako rušivý element. Často je takový žák považován za drzého, důkladně prověřuje pedagogovu schopnost vzdělávat.

Učitel může specifické projevy a potřeby takových žáků zaměnit za nevychovanost?
Ano, příprava budoucích učitelů sice na různorodost dětí pamatuje, ale v praxi je situace odlišná. V početných třídách, kde jsou namíchány děti s různými vzdělávacími potřebami, je riziko, že učitel nadaného žáka, který mu narušuje jeho hodiny, začne vnímat negativně. Místo individuálně pojatého rozvoje dětské osobnosti dochází k velmi napjatým vztahům. Nadané děti vyžadují speciální a většinou velmi individuální přístup.

Jak to řešíte u vás? Máte stejný počet dětí ve třídě jako jinde
V převážné většině hodin tyto děti pracují na základě individuálního vzdělávacího plánu ve svých třídách. Část hodin jsou ale mimo základní kolektivy svých tříd a probírají látku více do hloubky. Speciální hodiny se týkají českého jazyka, matematiky, někdy i prvouky, vlastivědy, přírodovědy a angličtiny. Do výuky také zařazujeme netradiční metody a využíváme možnosti opatřit takovým žákům speciální učební pomůcky. Škola se opírá o odborné konzultace Centra nadání vedeného manželi Fořtíkovými, ale výbornou spolupráci máme i s pedagogicko-psychologickou poradnou. Od roku 2017 máme Školské poradenské pracoviště, tvořené psycholožkou a speciální pedagožkou, se kterým učitelé problematiku konzultují.

Kam jste školu chtěl vést, když jste nastoupil?
Ředitelovat jsem začal před dvaceti lety a mým cílem bylo tehdy vytvořit ve škole podmínky srovnatelné s těmi, které měly okolní panelové školy. Jsme škola na rozhraní staré zástavby rodinných domků Chodova a sídliště Jižní Město. Naše spádová oblast je převážně Chodov. Na přelomu tisíciletí jsme měli naprosto nevyhovující stravovací zařízení, a přesto se v něm stravovalo takřka 400 žáků! Neměli jsme vlastní tělocvičnu. O škole se dlouho tradovalo, že je ve srovnání s okolními školami jakousi popelkou. Naší silnou stránkou ale bylo dobré personální složení pedagogického sboru a rodinný charakter školy s dobrými vztahy s rodiči. Mnozí z nich sem chodili jako žáci.

Z výroční zprávy školy 2017/2018

Jak nahlížíte na to, že velký počet vašich žáků odchází na víceletá gymnázia?
Ano, je to i víc než 50 % našich aspirujících žáků. Z   výsledků, které máme k dispozici, vyplývá, že si u přijímacích zkoušek vedou výrazně nadprůměrně. Školu na 2.stupni tak masový odchod žáků samozřejmě oslabuje. Ale to je otázka poptávky a nabídky. Vyřešilo by to zřejmě omezení počtu míst na víceletých gymnáziích. Naše vize v tomto ohledu je přijímat na 1. stupni 3 první třídy a po ukončení 5. ročníku „vypustit“ jednu třídu našich nejlepších na víceletá gymnázia a pokračovat se dvěma třídami v ročníku. K tomu potřebujeme dostavbu, o kterou už víc jak osm let jednáme se zřizovatelem.

Co je podle vás důležité proto, aby se podpora pro přemýšlivé děti ve vaší škole udržela nebo i dále rozvíjela?
Zabezpečení potřebných mzdových finančních prostředků, s čímž souvisí personální zabezpečení. Je třeba přiznat, že v posledním období se významně zvýšila finanční podpora státu, která umožňuje dělit hodiny. Přesto nemám jako ředitel školy takový objem mzdových prostředků, abych mohl práci našich pedagogů dobře finančně ohodnotit. Rád bych měl více peněz v nenárokových složkách určených na osobní ohodnocení.

Jaká vidíte problematická místa nebo co se vám nedaří?
Kromě nedostateční finanční podpory, kterou jsem zmínil, je to nedostatek kvalitních a zapálených pedagogů s chuti se této práci věnovat.  Obávám se, že stávající aktivní generaci kantorů bude za současné situace těžké nahradit.

Jak byste popsal svou vizi základního vzdělávání?
Po celou dobu usilujeme o to, aby škola dokázala reagovat na potřeby všech našich žáků, nabídla jim možnost rozvíjet se podle jejich individuálních potřeb a zažít úspěch v oblastech, ve kterých mohou vyniknout. Aby bylo jasno, nejde nám jen o péči pro určitou skupinu žáků, ale o individualizaci péče o všechny.

A co se obecných vzdělávacích cílů týče, škola musí žáky dobře připravit na život. Což znamená, že nestačí je naučit číst, hezky psát a počítat. Měli by umět číst s porozuměním, kromě rodného jazyka ovládnout i jazyk cizí, aby se neztratili v zahraničí. Matematika je zase základem logického uvažování a myšlení. V poslední době má podle mého základní vzdělání ještě dvě další priority: bezpečnou komunikaci na internetu a finanční gramotnost. V neposlední řadě je ale cílem školy, aby z ní vycházeli slušní lidé.

Jan Hovorka vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK Praha, obor učitelství geografie – matematika. Má víc než třicet let pedagogické praxe. V devadesátých letech působil mimo školství na pozici ekonoma, od roku 1998 je ředitelem ZŠ Chodov, od roku 2008 ZŠ a MŠ Chodov.

 

25

Pravidla diskuze

(zavedena 13. dubna 2018)

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání
Příspěvky porušující pravidla mažeme.
avatar
4 Comment threads
21 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
BrandtnerováPetraMartinaZdenaumfa Recent comment authors

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

nejnovější nejstarší
lea
Host
lea

Ráda čtu o školách,kde to funguje a tahle škola mezi ně opravdu patří.Není moc škol,které při současném vytížení se dokáží tak dobře starat i o děti nadané.Za to jim patří dík a uznání. Proto se ani nedivím,že by k nim chtělo více rodičů i odjinud.Pokud k tomu mají kapacitu,tak proč proboha ne? A Zastupitelstvo? Místo,aby bylo rádo,že mají tak dobrou školu a snažilo se ji podporovat ,zdá se mi,že dělají opak.Podle mě si nevidí ani na špičku nosu. Proč mne to nepřekvapuje?

Li Vi
Host
Li Vi

Je moc hezké, pokud je v blízkosti bydliště škola, která je ochotna s nadaným dítětem pracovat. Někdy však musí rodič vynaložit velkou námahu, aby škola dítě neznechutila. Přidám k dobru osobní zkušenost. Máme hodnou, poslušnou, nadanou holčičku. Ve škole nezlobila, ale necítila se dobře. Velmi špatně snášela nudu. Konzultace s paní učitelkou nepomáhaly, pokus zapojit pedagogicko-psychologickou poradnu vyzněl naprázdno. Když začala dcera (mimo pravidelné záchvaty pláče a nechuti chodit do školy) navíc zadrhávat v řeči, odhodlala jsem se změnit školu. Ani poměrně drahá soukromá škola nepomohla. Další změna školy, hledání podnětů pro dítě alespoň v mimoškolních aktivitách….Naštěstí se situace vyřešila… Číst vice »

lea
Host
lea

Chápu Vás,opravdu je to problém.Školy jsou přetížené(mimochodem,PPP rovněž) inkludovanými žáky z opačné strany spektra,učitelů je nedostatek.Všechna snaha by se opravdu měla soustředit na zkvalitňování základního školství. Jiná cesta opravdu není.Ale školy,které se o to snaží,to nemají lehké.

umfa
Host
umfa

Přesně tak, školy jsou inkluzí sráženy do pozice, která neprospěje nikomu. Školy by se naopak měly maximálně diferencovat. Vždyť ani děti nejsou stejné, tak proč všechny cpát do identického vzorce vzdělávání? Navíc tohle „sociálně vyrovnané“ školství je ve skutečnosti absurdně asociální. Bohatí rodiče si zaplatí pro své děti tu nejlepší dostupnou školu a na děti z chudších rodin zbyde nekvalitní vzdělání. To vše samozřejmě s obrovským vlivem na jejich budoucí život.

Zdena
Host
Zdena

Máte naprostou pravdu . Podprůměrné děti ze speciálních škol na běžné základce nestačí a propadají , vyjdou tak třeba ze 7. třídy a nemohou pak skoro nikam , speciální zvláštní školu by zvládli celých 9 let a pak navazovala speciální dvouletá učiliště – takže by se normálně vyučili a v životě uplatnili . Průměrné děti by se na základce dobře připravili na střední odborné školy nebo střední odborná učiliště , kvůli inkludovaným žákům , kteří výrazně brzdí výuku , se toho moc nenaučí a to má velmi negativní dopad na jejich budoucí uplatnění . A pro velmi nadané dítě je… Číst vice »

Zdena
Host
Zdena

Situace pro velmi nadané děti se na základkách nyní ještě více zhoršila zavedením inkluze – tedy začleněním podprůměrných ( debilů , imbecilů a idiotů – to není urážka , ale vědecké označení stupně inteligence ) do normálních škol mezi běžné , většinou průměrné děti . Ani ty průměrné děti se ve třídě s nimi nemohou normálně učit , natož dítě velmi nadané , nadprůměrné ! Přála bych vám to vidět v reálu – žáci s nízkým IQ a velkými poruchami chování rozbijí každou hodinu , protože nestačí , látce nerozumějí a tak dělají ve třídě bordel , brání tak ostatním… Číst vice »

Vladimír Kocour
Host
Vladimír Kocour

„Přemýšlivé, zvláštní, velmi nadané děti“ – VÝSTIŽNÁ ÚVODNÍ FOTKA! :-)

ludmila
Host
ludmila

Je fajn, že existují školy, které dokáží integrovat nadané a zvídavé děti. Můj starší syn býval s úlohami první a pak napovídal či jinak rušil. Učitelé mu museli dávat více práce nebo složitější a ne vždy na to měli chuť. Mladší syn se zase pořád vyptával, chtěl víc informací. V některých předmětech věděl víc než učitel a dával to dost najevo. Takže budil dojem namyšleného spratka. No, školy je naučily srovnat se a moc nevyčnívat z davu. Já kupovala encyklopedie, různé knížky, cédéčka, sháněla dokumenty a mluvila, četla, diskutovala. Staršího syna jsem poprvé viděla učit se dva dny před maturitou.… Číst vice »

Eva
Host
Eva

Nevím, kde je zakódovaná vlastnost učitelů, kteří si myslí, že zvídavé děti chtějí schazovat jejich autoritu. Místo toho by se měli naučit využívat to jako výhodu obohacení vzdělávacího procesu. Jednak rozvíjí dětskou zvídavost a jejich snahu hledat, zjišťovat, ověřovat informace. Ani kantor není vševědoucí. Celý život se musí vzdělávat a někdy i od dětí. Každé dítě mi do života něco dalo a něco naučilo.

Zdena
Host
Zdena

Ano , současné základní školství je úžasné , zvlášť po provedené inkluzi – 30 žáků ve třídě : někdo velmi nadaný , jiní průměrní , 10 – 12 dětí s poruchami učení , chování , ADHD , dál bývalí žáci speciálních zvláštních škol s podprůměrnou ( někdy dost hluboko ) inteligencí a značnými výchovnými problémy – takže každé dítě někde úplně jinde , každé má jiné potřeby , problémy – tak a učiteli poraď si , máš 45 minut a musíš splnit nabitý vzdělávací program , kde je vše rozepsáno na hodinu a minutu , nesmíš se zpozdit a být… Číst vice »