Základní škola německo-českého porozumění, Praha 8

Specializovaná Základní škola německo – českého porozumění připravuje žáky od 1. do 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu „Schule mit Spaß“ pro studium na osmiletém Gymnáziu Thomase Manna. Vedle běžného učiva se výuka zaměřuje na intenzivní studium německého jazyka, ve kterém děti pokračují i během studia na gymnáziu. Škola spolupra­cuje s Goethe institutem, účastní se akcí, přehlídek a soutěží pořádaných vzděláva­cími institucemi v České republice, SRN a Rakousku. Kromě intenzivního jazykovědného studia se škola dlouhodobě zaměřuje i na spolupráci s rodiči.

Fotografie ze školního života, zdroj: ZŠ německo-českého porozumění

Spolupráce s rodiči:
„Od roku 2011 se věnujeme zintenzivnění spolupráce s rodiči a budujeme tak otevřenou školu s přátelskou rodinnou atmosférou, kde se všichni znají a snaží se dětem vytvořit příjemné školní prostředí, “ říká paní učitelka Jitka Boučková.

Vedle pravidelných třídních schůzek, konzultačních hodin a dnů otevřených dveří, pořádají společně s rodiči vánoční besídky, pravidelnou letní slavnost a divadelní žákovská představení pro rodiče. Rodiče se také aktivně zapojují do pomoci při úpravách školy. Nově se škola chystá přidat k městskému happeningu „Zažít město jinak“ a otevřít se tak ještě víc komunitnímu životu.

„Většina rodičů se školou spolupracuje aktivně, rodiče sami jsou často iniciativní, přicházejí s návrhy a problémy otevřeně řeší. Ze zkušenosti víme, že spolupráce s rodiči je veskrze pozitivní a škole se vyplatí. Má totiž přínos zejména pro zlepšení klimatu školy. Teambulding v pravém slova smyslu,“ popisuje benefity zapojení rodičů do školního života paní učitelka Boučková.

Rada ostatním školám: „Snažte se rodiče neustále motivovat a přesvědčovat o tom, že škola chce stejně jako oni pro jejich děti to nejlepší. Buďte trpěliví, otevření, ale důslední. Rodiče vždy o všem informujte předem, ke změnám je nechte se vyjádřit, případně je požádejte o pomoc.“

Rada pro rodiče: „Nebojte se se školou komunikovat, vyjádřit své názory a požadavky. Mějte na paměti, že škola chce vaše děti připravit tak, aby uspěly a dokázaly se v práci a v životě dobře uplatnit. A vzájemná komunikace mezi školou a vámi pomůže tohoto cíle lépe dosáhnout.“

Fotografie ze školního života, zdroj: ZŠ německo-českého porozumění

Pravidla diskuze

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam.
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“.
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku.
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány.
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících.
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí.
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých.
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání.
  • Pro přispívání do diskuze je nutné se přihlásit prostřednictvím Facebook, Google nebo Twitter účtu. Snažíme se omezit anonymitu přispěvatelů a tím zkvalitnit diskuzní prostředí.
Příspěvky porušující pravidla mažeme.

4

 
2 Počet vláken diskuze
2 Počet reakcí v diskuzi
0 Počet odběratelů diskuze
 
Komentář s nejvíce reakcemi
Největší vlákno komentářů

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

nejnovější nejstarší
Michal Švábenický
Michal Švábenický

Jako rodič jednoho ze studentů Gymnázia Thomase Manna mohu bohužel konstatovat, že „Rada ostatním školám“, stejně jako „Rada pro rodiče“, jak jsou zveřejněny na: https://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/zakladni-skola-nemecko-ceskeho-porozumeni-praha-8/, jsou jen prázdnou deklarací. Vedení školy s rodiči aktivně prakticky nekomunikuje. Podněty rodičů jsou vedením školy vnímány jako útok na práci školy a pedagogů. Na vedení školy jsem se v uplynulých šesti měsících obrátil se třemi podněty a místo jasné a věcné reakce jsem od vedení školy formou e-mailu obdržel doporučení, abych zvážil další studium svého potomka na tomto gymnáziu, respektive, abych pro svého potomka vyhledal jinou školu, která bude lépe splňovat mé nároky. Na… Číst vice »

Jitka Boučková
Jitka Boučková

Ke shora uvedeným komentářům bych ráda uvedla, že se na této stránce jedná o profil Základní školy německo-českého porozumění a ne Gymnázia Thomase Manna, o kterém je ve shora uvedených příspěvcích řeč. Na tomto gymnáziu mají naši žáci možnost pokračovat ve studiu němčiny po 5. třídě, ale uvedená kritika se základní školy netýká.