Nechat žáka nebo celou třídu po škole? Takovým trestům už odzvonilo

„Číst pod lavicí se nemá a koho přistihnu, že si pod lavicí čte, ten zůstane po škole a bude psát slohový úkol o tom, jak babička pomáhala lidem na starém Bělidle,“ vyhrožovala učitelka Boříkovi ve slavné knize Vojtěcha Steklače. A jak řekla, tak nakonec udělala. Ve skutečnosti na nic takového nemá učitel právo. „Rozvrh hodin je zapotřebí dodržet za všech okolností,“ říká ředitel ZŠ Mozartova v Olomouci Zbyněk Kundrum.

Může učitel nechat zlobivého žáka po škole, ať přepisuje v prázdné třídě kapitoly z učebnice nebo oprašuje v přírodopisném kabinetě vycpaná zvířata? Školský zákon ani žádný další školní předpis tuto otázku neřeší, přesto je odpověď jednoznačná: nemůže. Dříve běžný způsob trestu dnes opravdu přijatelný není.

Už proto, že rodiče na své dítě obvykle čekají v domluveném čase. Pokud učitel usoudí, že by žák měl strávit ve škole nějaký čas navíc, ať už jde o doučování nebo dokončení nějaké práce, měl by se na tom s rodiči domluvit předem.

Používat „nechání po škole“ jako výchovné opatření je ještě problematičtější. Podle ustanovení § 13 vyhlášky lze z výchovných důvodů udělit napomenutí nebo důtku. Jiná výchovná opatření, než uvedená ve vyhlášce, by učitel neměl uplatňovat.

Každá změna rozvrhu navíc musí být předem oznámena a schválena ředitelem.

Rodič by musel souhlasit
Explicitní zmínky o tom, že rozvrh hodin je závazný a nepřekročitelný, nalezneme i ve školních řádech. Například v článku IV školního řádu 2.ZŠ Frýdek-Místek se píše: „Vyučování končí podle stanoveného rozvrhu hodin.“

I školní řád Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Liberci učitelům výslovně ukládá držet se rozvrhu: „Pedagogičtí pracovníci jsou povinni zejména… dodržovat dobu výuky danou rozvrhem vyučovacích hodin (včetně včasného příchodu 15 minut před zahájením vyučování a rovněž odcházet nejdříve 15 min po ukončení vyučování – obojí registrovat v docházkovém systému).“

Nechávat žáky „po škole“ je nepřípustné i podle ředitele ZŠ Mozartova v Olomouci Zbyňka Kundruma: „Každé dítě má stanoven rozvrh hodin, který je zapotřebí dodržet za všech okolností. Bez vědomí a souhlasu zákonného zástupce nemůže nechat učitel děti ve škole po vyučování. A má-li to snad být jako výchovné opatření – tak to je opravdu naprosto nepřípustné!“

Pomůže rozhovor s učitelem
Co s tím, pokud se ke kontroverznímu trestu přece jen některý učitel uchyluje? V první řadě je samozřejmě potřeba za ním zajít a zjistit jeho verzi příběhu: co vlastně žák provedl, že se ho rozhodl takto potrestat. Je možné ho upozornit, že není v jeho pravomoci nárazově měnit rozvrh a držet děti ve škole déle.

Je dobré také pročíst školní řád příslušné školy – třeba v něm naleznete další argumenty. Pokud vás rozhovor s učitelem neuspokojí, můžete si ještě sjednat schůzku s vedením školy. Je totiž také důležité, jestli pravidla porušuje jeden učitel, nebo jestli škola něco takového umožňuje všem učitelům, a pravidla tedy nerespektuje vedení.

Důležitá poznámka na závěr: Nic z toho, co dosud zaznělo, samozřejmě neznamená, že číst si pod lavicí dobrodružné romány ve chvíli, kdy se probírá Babička Boženy Němcové, je v pořádku.

5

Pravidla diskuze

(zavedena 13. dubna 2018)

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání
Příspěvky porušující pravidla mažeme.
avatar
4 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
KristýnaFrantišekNellaHonzaEMZoro Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

nejnovější nejstarší
Zoro
Host
Zoro

no jo parchanti jsou dnes hájení stejně jako čmoudi

Kristýna
Host
Kristýna

Souhlasím. Však podle toho také jejich chování vypadá. Kde jsou ty zlaté časy, kdy platilo, že je škoda každé rány, která padne vedle. Byla tím větší úcta k rodičům, vyučujícim a vůbec vsem dospělým. Zavedla bych znovu do rodin i škol rákosky s okamžitou platností.

HonzaEM
Host
HonzaEM

Pokud zůstane jednotlivec po škole jako trest, pak je to v pořádku. Ne ale kolektivně. Jako to dělala naše učitelka, kterou jsme měli na dlouhodobé suplování. Děcka zlobili, tak všechny nechala asi 10 minut po škole, aby většině dětem ujel autobus a pak nás pustila.

Nella
Host
Nella

Dnes můžou být potrestáni jen učitelé. Děti přece musíme nechat dělat, co chtějí a kdy chtějí, abychom jim nezničili osobnostní rozvoj a nezpůsobili traumata.

František
Host
František

Necháváním po škole trestal učitel nejvíce sám sebe. Jenže jak má pak udržet ve třídě kázeň a něco žáky naučit, když ti vědí, že si mohou dovolit prakticky všechno (a navíc často za podpory rodičů) a učitel si nesmí dovolit nic. Liberalismus v tomto směru pokládám za zrůdnost, neboť se ze školy vytrácí výchovný prvek (ten vzdělávací se už vytratil taky, protože kromě jazyků, počítačů a „finanční gramotnosti“ není dle nových názorů pro člověka nutné nic jiného znát). A co se týká toho přebírání dětí u dveří školy svými rodiči, tak to je asi zvláště ve větších městech dnes nutností… Číst vice »