Poradna: Školská rada jako první instance pro řešení problémů spojených s vedením školy

Dotaz: Je dobré, když jsme dvě školy a vede je pouze jeden ředitel? Bohužel mi jako rodiče vidíme, že to nelze obě školy jsou zanedbané a jsou vedeny opravdu tzv. jen aby jsme přežili. Dá se s tím něco dělat? Odpověď:  Předpokládám, že jde o veřejné základní školy, tedy pravděpodobně zřizované obcí. Situace, kdy ředitel nebo ředitelka vede dvě školy, někdy základní a mateřskou, které jsou sloučené, někdy základní školu se dvěma detašovanými pracovišti, nejsou nijak výjimečné a automaticky to

Poradna: Bude moci nenaočkované dítě absolvovat povinný rok předškolního vzdělávání v MŠ?

Dotaz: Nemohu se dopídit odpovědi na otázku povinného vzdělávání předškoláků, které vejde v platnost s novým rokem a tím, jak to bude, když předškolák není naočkován. Ani ve školce mi nedokáží říci, co bude mít přednost, zda povinnost školkové docházky oproti nenaočkování či naopak. Pokud mi můžete pomoci s odpovědí, budu moc ráda. Odpověď:  Na dotaz odpovědělo ministerstvo školství: Odpověď na dotaz je uvedena v zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v § 50: „Poskytovatel služby péče o dítě

Poradna: Kdy může škola do rozvrhu přidávat nulté hodiny?

Dotaz: Mohu poprosit o informaci, zda školy mohou standardně nastavovat do rozvrhu žáků ZŠ nulté hodiny (na 7. hodin) a jak se mohu bránit, když s tím nesouhlasím a dceru nehodlám na tuto hodinu posílat? Odpověď: Pokud škola do rozvrhu zařazuje nulté hodiny a ten samý den dá dětem nejpozději po páté vyučovací přestávku na oběd, jedná v souladu s legislativou. Škola má na nulté hodiny právo. Druhá věc je, zda jsou opravdu nevyhnutelné a o jaké předměty se jedná. Obecně je efektivita

Poradna: Co máme jako rodiče dělat, když nesouhlasíme s výměnou učitele?

Dotaz: Je možné něco udělat, když jako rodiče nesouhlasíme s výměnou třídní učitelky pro 2. třídu prvního stupně? Na narychlo svolané třídní schůzce nám paní ředitelka oznámila, že mění třídního učitele pro 2. třídu 1. stupně. Důvody jsou víceméně zástupné (příliš direktivní styl výuky), alespoň nám rodičům to tak přišlo a žádný adekvátní důvod pro takto razantní krok jsme se nedozvěděli. Jako rodiče ( cca 90 – 95 %) jsme s paní učitelkou naprosto spokojeni, děti ji mají rády také

Poradna: Co smí ředitel školy pedagogům nařizovat v rámci jejich práce?

Dotaz: Smí ředitel školy nařizovat pedagogům pevnou pracovní dobu mimo rozvrh, případně dozor a v případě nedodržení je sankcionovat? Odpověď: V dotazu jsou vyjádřeny dva aspekty: 1)        stanovení pracovní doby, 2)        určení výkonu práce (např. dohledu) Stanovení pracovní doby Podle § 81 odst. 1 zákoníku práce pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Současně zákon o pedagogických pracovnících zakotvuje problematickou speciální právní úpravu. Podle § 22a odst. 3 zákona o pedagogických pracovnících platí: Jde-li o výkon jiné práce než podle

Poradna: Je vhodné, aby učitel dával domácí úkoly za trest plošně celé třídě při provinění jednoho žáka?

Dotaz: Ráda bych se zeptala na názor ohledně způsobu zadávání domácích úkolů. Dcera je ve 4.třídě a má nového učitele. Předtím mívala každý den úkol. V září jim nový pan učitel řekl, že úkoly dostávat nebudou. Pouze v případě, že budou zlobit. Celý podzim dcera chodila domů s pláčem a vztekem, že kvůli pár „upovídancům“ dostala celá třída a tudíž i ona úkol. Přestože byla sama ticho a opravdu se snažila. Úkoly dostávají převážně 3x týdně. Dcera je inteligentní, bezproblémová