Poradna: Mají rodiče nárok na to podívat se, jak probíhá výuka ve škole?

Dotaz: Jsem maminka sedmiletých dvojčátek, které chodí do první třídy. Chtěla jsem se zúčastnit výuky mých dcer, zajímá mě, jakým způsobem, metodami pracuje paní učitelka, jak se pracuje na dobrém klimatu mezi dětmi ve třídě. Oslovila jsem proto paní ředitelku a ta mě striktně odmítla, že bych narušovala výuku?! a není to tak jednoduché – musela bych mít svolení všech rodičů dětí ve třídě, abych mohla výuku navštívit. Nemohla jsem nijak oponovat, neměla jsem informace. Dle RVP je ale formulace, kde

Poradna: Můžu dostat pětku za písemku, když jsem se jí neúčastnil?

Dotaz: Může mi učitel napsat za 5 z testu, když jsem na hodinu nepřišel, jelikož mi ujel autobus a přišel jsem až po té hodině na tu další? Odpověď: Principiálně je takováto klasifikace nevhodná a nespravedlivá a svědčí to nejspíše o tom, že pedagogovi došly jiné alternativy, případně se jimi nechce zabývat. Otázkou také je, jak často se vám takovéto absence stávají a zda popsané situaci nepředcházely podobné, kde učitel nebyl tak striktní. Z hlediska práva je třeba vycházet především z pravidel

Poradna: Jak si poradit, když školy nepřijímají z kapacitních důvodů

Dotaz: Dobrý den, syna nepřijali z kapacitních důvodů na nespádovou základní školu, kterou navštěvuje jeho sourozenec a je nejblíž místu trvalého bydliště. Podala jsem odvolání, ale za týden je vypsaný zápis na jinou ZŠ, kde je volná kapacita-taky nespádová škola, spádová má naplněnou kapacitu.  Mám se zápisu zúčastnit nebo jen oznámit, že čekám na výsledek odvolání? (šance na přijetí- ne přijatých 11 dětí, z nich 2 žádají o odklad, z přijatých o odklad žádají 3 děti, o uvolněné místa se má losovat).Děkuji

Poradna: Je možné přejít z vyššího ročníku do nižšího?

Dotaz: Dítě chce v rámci jedné školy přestoupit ze třetího ročníku do druhého, do třídy s alternativním programem. Je to iniciativa a přání rodičů. Je to možné? Pokud ano, za jakých podmínek? Co je k tomu třeba? Odpověď: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Podle ustanovení § 17 odst. 3 školského zákona lze za podmínek, které jsou v tomto ustanovení uvedeny, žáka převést do vyššího ročníku. Možnost převedení žáka do nižšího

Poradna: Jak řešit přestup žáka, když škola dítě odmítne?

Dotaz: Obracím se na vás s dotazem týkající se přijímání dětí do škol. Pracuji jako kurátorka pro děti a mládež a setkávám se s tím, že dětem narůstají neomluvené hodiny vzniklé po přestěhování se z jiného města a nemožností se přihlásit k řádné povinné školní docházce (trvalý pobyt zde rodina již má). Ředitelé místních škol odkazují rodiče na jiná školská zařízení ve městě (Most) i přesto, že je škola pro děti spádová. Jako důvod uvádějí ředitelé škol naplněnou kapacitu nebo právě

Poradna: Mohou rodiče z mateřské školy volit zástupce do Školské rady při základní škole?

Dotaz: Kdo a jak může být volen při doplňujících volbách do školské rady za zákonné zástupce? Dva z rodičů se vzdali funkce. Jedná se o spojenou ZŠ a MŠ. Musí být volenou osobou za zákonné zástupce pouze někdo z jejich řad nebo to může být jakákoli osoba, která nemá v MŠ ani ZŠ děti, ale rodiče k ní mají důvěru, aby je zastupovala? Našla jsem na vašich stránkách, že v případě spojení ZŠ a MŠ jsou rodiče MŠ pouze pasivní