MŠ a ZŠ Jiřice: Daruj škole knihu

Tenhle jednoduchý a funkční nápad na vybudování školní knihovničky z darů rodičů najdete na více školách. My jsme ho potkali na málotřídce v Jiřicích, kousek od Humpolce.  A dodáváme i malé vylepšení, s nímž jsme se setkali třeba na jedné soukromé škole v Říčanech. Ten školní projekt se jmenuje Daruj škole knihu a je velmi jednoduchý. Škola, ta v Jiřících je málotřídka v malé obci, při nejrůznějších příležitostech žádá rodiče, aby škole darovali knížky, z nich jejich děti už „vyrostly“, které mají shodou okolností v knihovničce vícekrát, nebo

MŠ V Lukách, Rakovník: Vy neznáte rodičovskou stravovací komisi?

Přinášíme další praktický tip ze škol, kde vyhledáváme drobné inovace, které zlepšují komunikaci mezi učiteli a rodiči. Tentokrát jsme se inspirovali u jedné z nově registrovaných mateřských škol. Jmenuje se V Lukách, je to sídlištní mateřská škola v Rakovníku, zřizovaná městem. Jako v mnoha jiných školách, i tady řešili věčné debaty okolo školní jídelny.  A našli trochu překvapivé řešení: rodičovskou stravovací komisi. V každé škole se jídlo a jídelna řeší pořád dokola, málokteré téma umí u rodičů vzbudit takové emoce. Komu chutnalo a nechutnalo, zda

ZŠ Navis Dobřejovice: Na výlet s tatínky a každý žák má svého tutora

Na stránkách projektu Rodiče vítáni se budete během letošního podzimu potkávat s nápady, drobnými i náročnějšími tipy, které jsme posbírali během návštěv ve školách se značkou Rodiče vítáni. Jde nám o to, na každé škole najít něco, co se vám v rámci snahy o lepší spolupráci s rodiči daří, a umožnit i dalším školám, aby se o něco podobného pokusily, pokud mají pocit, že by jim to usnadnilo komunikaci s rodiči a dětmi. Dnešní tipy pochází ze ZŠ Navis v Dobřejovicích u Prahy. Jde o

Základní škola Lipenec: Kdo se neučí, ten nezná!

Základní škola Lipenec u Loun, v severozápadních Čechách, je menší školou, která se snaží vytvářet pro své žáky rodinnou atmosféru.  „Jsme rodinná škola, která usiluje o vytváření pohodového školního prostředí bez stresu. Navzájem se snažíme k sobě chovat slušně, s úctou a budujeme vztahy na bázi partnerství,“ popisuje paní ředitelka Markéta Loulová, jak vidí základní charakteristiku své školy. Podle jejích slov se ve škole snaží pro své poslání získat podporu (nebo alespoň akceptaci) veřejnosti. Snaží se je získat pro nové myšlenky, záměry a

ZŠ Nový svět Opava – Děti by u nás zrušily prázdniny

První letošní školou, která by se vám ráda představila, je Montessori základní škola Nový svět Opava.  Jak spolupracují s rodiči? „Úzká spolupráce s rodiči je jedním z pilířů Montessori pedagogiky na základní škole. Rodiče mají možnost kdykoliv (po předchozí domluvě) navštívit výuku,“ říká Hana Kroupová, zástupkyně ředitelky. Velmi velký důraz kladou na to, aby byli rodiče informováni o tom, co se děje ve škole. Naplňují v tomto směru hned dvě dobrovolná kritéria: kurikulární odpoledne a vzdělávací semináře pro rodiče: „Pořádáme pro ně

ZŠ Mendelova, Praha 4 – Společně hledáme správný směr

Po delší době přinášíme profil jedné ze základních škol, které mají značku Rodiče vítáni. Je to ZŠ Mendelova v Praze 4. Spolupráci rodiny a školy se podle slov paní ředitelky Martiny Thumsové věnují již od vzniku školy v roce 1977, intenzivněji pak od roku 2009. Tvrdí, že školu mění s pomocí rodičů. Jak konkrétně? Spolupracovat s rodiči se rozhodli proto, že to má přínos pro všechny zúčastněné strany, žáky, rodiče i učitele. Rodiče zvou do školy na akce, které pro ně třídy pořádají –

Základní škola Kunovice U Pálenice: 93 % žáků by naši školu doporučilo svým kamarádům

Přinášíme profil další školy se značkou Rodiče vítáni. Je to škola s velkým důrazem na zapojení komunity do školního života. Podle slov pana ředitele Marka Tvrdoně se v ZŠ Kunovice U Pálenice snaží budovat školu orientovanou na dovednosti vycházející ze znalostí. Co přesně to znamená? „Snažíme se učit tak, aby si děti na většinu poznatků přicházely v zásadě samy, pod metodickým vedením kantora. Role učitele se změnila, jednou provždy. Učitel už dávno není jediným zdrojem informací, je dětem průvodcem po světě

ZŠ a MŠ DOCTRINA radí rodičům: Nebojte se ptát!

Pokračujeme v představování jednotlivých škol Rodiče vítáni. Tentokrát jsme se ptali, jak s rodiči spolupracuje soukromá základní a mateřská škola Doctrina v Liberci. Zástupci školy, pan ředitel Jiří Paclt společně s panem učitelem Martinem Turčíkem, který se ve škole zároveň věnuje otázkám rozvoje a marketingu, vystoupili na říjnové konferenci Rodiče vítáni. Na konferenci představili Gradebook, neboli elektronickou žákovskou knížku, která slouží rodičům v komunikaci se školou. Zapisují se do ní nejen známky, ale také úkoly a další záznamy. Protože je online, mají rodiče prakticky nepřetržitý

Základní škola EDEN, Praha 10: Se sportem za vzděláním.

Základní škola Eden v pražských Vršovicích je škola s výrazným sportovním zaměřením. „Naše škola spolupracuje s fotbalovým a hokejovým klubem Slavia, mimo to hrají naši žáci také pozemní hokej, házenou, košíkovou, ragby, florbal a provozují individuální sporty (tenis, veslování, atletiku). Docházejí k nám samozřejmě i „nesportovci“ a dohromady tvoří velmi pestrou a různorodou společnost. Pracovat s nimi a jejich rodiči je pro nás velkou výzvou, a protože i v nás- učitelích tříme sportovní duch, snažíme se i v této oblasti neustále zlepšovat,“