ZŠ Pardubice, Staňkova 128 – Barevná škola

Na webových stránkách ZŠ Pardubice, Staňkova 128 se dočtete, že mezi priority školy patří cizí jazyky, výtvarná výchova, sport a ekologie. Zároveň škola, podle slov paní ředitelky Gisely Kostelecké, dlouhodobě rozvíjí spolupráci s rodiči. „Rodiče chápeme jako partnery, se kterými společně realizujeme vzdělávání a výchovu jejich dětí,“ vysvětluje a dokládají to i webové stránky s poměrně zevrubnými informacemi o dění ve škole. Škola se představila jako všestranná a zaměřená na rozvoj individuálních zájmů žáků. Rodiče připravují exkurze do zaměstnání a chodí dětem

Základní škola německo-českého porozumění, Praha 8

Specializovaná Základní škola německo – českého porozumění připravuje žáky od 1. do 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu „Schule mit Spaß“ pro studium na osmiletém Gymnáziu Thomase Manna. Vedle běžného učiva se výuka zaměřuje na intenzivní studium německého jazyka, ve kterém děti pokračují i během studia na gymnáziu. Škola spolupra­cuje s Goethe institutem, účastní se akcí, přehlídek a soutěží pořádaných vzděláva­cími institucemi v České republice, SRN a Rakousku. Kromě intenzivního jazykovědného studia se škola dlouhodobě zaměřuje i na spolupráci s rodiči. Fotografie ze školního

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno-venkov

Deblínská škola se před třemi lety vydala na novou cestu. Rozhodla se výrazně změnit své klima. Snaží se tvořit školu na vzájemném partnerství, spolupráci, respektu a toleranci. Nejde jí ale jen o vztahy mezi žáky. Zaměřuje se na žáky a pedagogy, ale i na vztahy v rámci širší komunity. Nový systém, který před třemi lety začal vznikat, vychází podle slov ředitele školy Břetislava Svozila z principů individualizace a diferenciace. A jaké má výsledky? „Až na drobnosti nemusíme řešit kázeňské problémy,

Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově

Osmileté církevní gymnázium v Prostějově se spolupráci s rodiči intenzivně věnuje od roku 1997. Ředitel školy Jaroslav Fidrmuc ji považuje za důležitou hned z několika důvodů. Podle vlastních slov se snaží vybudovat školu, která dětem poskytne vzdělání zaměřené nejen na rozvíjení schopnosti se v dospělosti uživit, ale především na schopnost prožít smysluplný a šťastný život. Za jeho postojem stojí přesvědčení, že škola je společenství lidí, které nabízí vzdělávací službu především rodičům a jejich dětem. Škola by měla naslouchat právě jim