Nejcennější zkušenost? Když vás udeří, musíte hned ránu vrátit. Jak vzpomíná na školu novinář a právník Tomáš Němeček

„V období 12 až 21 let je důležité prozkoumat různé cesty, než se začne zavírat duše.“ O škole s Tomášem Němečkem, novinářem, právníkem a spisovatelem.

Byla pro vás škola šťastné roky, nebo spíš utrpení? Případně co mezi tím
Na základní škole ani jedno z toho. Byl jsem nejisté, snaživé dítě, které si myslelo, že komunismus tady bude napořád, a mělo strach z atomové války. Zachránil mě až turistický oddíl, který mi dal základní kotvu. Na gymnáziu už jsem byl celkem normální, na to období vzpomínám hodně rád. Tady už zpětně vidím víceméně hotového sebe.

Byl jste pilný žák, nebo spíš lajdák? Jak jste se stavěl k učení?
Nechutně pilný a soutěživý. Učil jsem se, protože jsem myslel, že se to musí.

Co vás ve škole bavilo, a co nebavilo? Jak vzpomínáte na učitele?
Jestli myslíte předměty, měl jsem rád češtinu, dějepis a matematiku: bral jsem je jako luštění různých druhů hádanek. Učitelé ze základky mi spíš splývají. Na gymnáziu v Opavě byl pro mě naprosto zásadní – stejně jako pro generace přede mnou i po mně – třídní profesor Petr Pavlíček, matematik a fyzik, dnešní ředitel gymnázia. Je to mimořádně bystrý a milý člověk.

Co nejužitečnějšího jste se ve škole naučil?
Schopnost rychle nasát informace, protřídit si je a neužitečné rychle zapomenout.

Kterou zkušenost považujete ve vašem životě za nejpřínosnější?
(nemusí být nutně ze školy a vlastně ani ze školního období života)
Je jich spousta a nemám je hierarchizované. Neurovnaně mě napadá, že je důležité prozkoumat různé cesty v období 12 až 21 let, než se začne zavírat duše. Ze školních let a z vojny mě napadá jako přínosná zkušenost, že když vás udeří, musíte ránu hned vrátit. A později jsem udělal přínosnou zkušenost, že vlastní děti jsou nejpříjemnější lidé na světě.

Pravidla diskuze

(zavedena 13. dubna 2018)

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání
Příspěvky porušující pravidla mažeme.
avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.