Hejného metoda rozvíjí matematické myšlení u žáků lépe než klasická výuka, říká průzkum. Nebo je to prostě učitelem

Čerstvá diplomová práce přináší první průzkum efektivity Hejného metody výuky matematiky. Přečetli jsme ji pro vás a shrnuli v tomto článku. A doporučujeme.

Hejného metoda výuky matematiky je nejrozšířenější alternativou k běžné výuce na základních školách. Autorka Tamara Kunčarová, studentka Masarykovy univerzity v Brně, zkoumala její efektivitu v porovnání s běžnou výukou matematiky ve své práci s názvem Srovnání výkonu v Testu pro identifikaci nadaných žáků v matematice u dětí vyučovaných Hejného metodou a dětí vyučovaných běžným způsobem.

Zkoumali se učitelé, jejich metody a styl
Zajímala se o dvě věci. Předpokládala, že metoda a styl výuky učitele jsou faktory, které mají vliv na rozvoj matematického myšlení žáka, a zkoumala, zda je přístup učitelů učících podle Hejného metody opravdu jiný ve srovnání s učiteli, kteří tuto metodu nepoužívají. Jiný zejména v používání takzvaných konstruktivistických metod.

Co je to konstruktivismus ve vzdělání, a jmenovitě v matematice? Jde o výukové metody, které aktivizují procesy poznávání u dětí. Zjednodušeně řečeno, v matematice podle Hejného učitel vede děti k tomu, aby na příslušné matematické pravidlo přišly samy. Opakem je postup, kdy učitel zákonitost rovnou vysvětlí a od žáků se očekává pochopení tohoto vysvětlení.

Zkoumaly se i chyby žáků
Dalším předmětem zkoumání byla analýza chyb, které dělají děti touto metodou vyučované, ve srovnání s chybami dětí s běžnou výukou matematiky. Chyba se dá udělat v pochopení zadání nebo v jeho konkrétním provedení (počítání). Z postupu žáka je možné vysledovat, zda zadání rozumí, ale někde po cestě se spletl, či zda mu od začátku nerozuměl, nebo zda mu rozuměl částečně (třeba četl nepozorně). Matematické příklady v testování byly žákům prezentovány formou slovních úloh.

Studie se zúčastnilo 223 žáků 4.tříd a 10 učitelů. Zapojily se čtyři školy, kde se matematika učí podle Hejného, a dvě školy, kde se učí běžným způsobem. Z každé z porovnávaných skupin se účastnilo 5 tříd a 5 učitelů.

Kreativní myšlení v matematice
Nejdříve se pomocí speciálního testu takzvané fluidní inteligence zjišťovalo, zda mají děti ve zkoumaném vzorku srovnatelné kognitivní předpoklady, neboli statisticky srovnatelnou inteligenci. Pak byl jejich matematický výkon měřen zmíněným Testem pro identifikaci nadaných žáků v matematice (TIM), kterým se zjišťuje úroveň logicky-matematického myšlení u žáků 3.-5.tříd základních škol. Má zvýšenou úroveň obtížnosti vzhledem k věku testovaných žáků, je totiž primárně zaměřen na testování matematického nadání.

Matematické nadání se nepozná podle toho, zda někdo výborně zvládá matematické učivo, pokud pouze imituje učitelem předvedené vzorce, byť to dělá výborně. Přemýšlet matematicky kreativně znamená samostatně objevovat matematické postupy. Test TIM vyžaduje od žáků kreativní matematické myšlení.

Co se zjistilo
Bylo zjištěno, že učitelé používající Hejného metody opravdu zapojují do výuky významně více konstruktivistické metody (86 procent času) než učitelé učící ve srovnávacích třídách (11,4 procent).

Při zkoumání chyb žáků podle autorkou vytvořené klasifikace se zjistilo, že žáci vyučovaní Hejného metodou vyřešili správně více příkladů, častěji porozuměli zadání, ale zároveň o něco častěji než žáci z běžných tříd udělali ve výpočtu numerickou chybu. Diplomová práce stanovuje hodnotu účinku v prvním případě jako velkou, v druhém jako střední a v posledním jako malou.

Závěrem diplomové práce je, že děti vyučované Hejného metodou dosáhly v testu celkově lepších výsledků.  Zásluha Hejného metody je to podle průzkumu ze 6,5 procent, 45 procent je způsobeno přirozeným nadáním, zbytek jsou další faktory.

Limity výzkumu
V závěru práce pečlivě vyjmenovává tyto další faktory, které kromě samotné metody výuky mají vliv, a někdy velmi významný. Takzvané vrozené nadání nelze oddělit od výchovy a vedení doma, dalšími vlivy je například schopnost dětí psát testy nebo se vyrovnat s mírně stresovou situací.

Diplomová práce je pojata poměrně exaktně, zároveň ale netvrdí, že postup v ní uplatněný nemá limity. Své limity vidí ve výběru škol, který sám o sobě mohl výsledek ovlivnit. Vznáší hypotézu, že lepší výsledek nemusí být daný samotnou metodou, ale typem učitelů, kteří tuto metodu využívají. Děti z vybraných škol učících podle Hejného také mohou být zvýhodněné, protože jsou na podobné testování zvyklejší.

V samém závěru práce konstatuje, že Hejného metoda a její účinnost zatím nebyla podrobena podrobnějšímu zkoumání. Příznivci, ale i odpůrci této metody se tedy zatím nemají čeho chytit.

Tady je první vlaštovka.

22

Pravidla diskuze

(zavedena 13. dubna 2018)

Vítejte v debatním prostoru online magazínu Rodiče vítáni. V zájmu udržení úrovně debaty a zajištění komfortního a bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné zde platí následující pravidla:
  • Diskutuje se o tématu článku, neodklánějte debatu jinam
  • Nevnášejte sem svou agendu, kterou k tématu pouze „přilepíte“
  • Nevkládejte do svých odpovědí odkazy na jiné stránky, pokud se netýkají přímo tématu článku
  • Příklady z praxe jsou naopak vítány
  • Respektujte důstojnost autorů, respondentů i ostatních diskutujících
  • Nepřenášejte polemiku do osobní roviny kritizováním osoby autora, respondenta a jiného diskutujícího, jeho kvalifikace, vyjadřování, kompetencí
  • Netolerujeme hrubé jednání, vulgarismy ani jakékoli ponižování druhých
  • V souladu se zákony ČR je zde zakázáno jakkoli paušálně očerňovat jednotlivce či skupiny lidí s odkazem na jejich etnicitu, pohlaví, sexuální orientaci či náboženské vyznání
Příspěvky porušující pravidla mažeme.
avatar
6 Comment threads
16 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
Pavel KraemerVáclavLucietrentPetra Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

nejnovější nejstarší
Soňa
Host
Soňa

Hejného metoda je svinstvo a paskvil. Proto se všichni obávají matematických zkoušek. My, rodiče, máme obavy ze zkoušek na střední školy a pokoušíme se domluvit klasickou matematiku v naší škole. Moc lituju, že jsem se s ní kdy setkala.

Eva
Host
Eva

Je zajímavé, že se metoda Hejného použila pro zkoumání dětí talentovaných. Proč se nevykazují výsledky také u dětí méně nadaných, vždyť právě podle tvrzení má těmto dětem právě sloužit a vyhovovat. Například dětem, které nemají tolik podnětné a podpůrné prostředí v rodině. Zajímalo by mně jaký efekt tato metoda vykazuje právě u těchto dětí. Ptám se po letech, kdy byla také prověřována metoda výuky zkoumána a v experimentálních třídách prověřována pod hlavičkou Množinové učení. Udrželo se jen pár let a za těch pár let se od něj upustilo. Jen mně zajímá v čem je tato metoda tak pokroková, když ji… Číst vice »

Jitka Polanská
Editor

Průzkumu se neúčastnily jen děti talentované, nýbrž celé třídy. Byl použit test, který slouží pro zkoumání matematického myšlení a používá se pro identifikaci matematického nadání.

Petra
Host
Petra

Dcera se učí matematiku Hejného metodou již sedmý rok. Žádným způsobem nepozorujeme, že by jí ve výuce pomohla. S matikou má problémy. Chodí na doučování k pí. učitelce co vyučuje klasickým způsobem a chápe to lépe. Má strach, že kvůli matice neudělá přijímačky na střední školu. Kdo zažil co znamená přijít si na to vlastním způsobem, kdy jsme v první a druhé třídě trávili nad úkoly celá rodina i dvě hodiny, prostě otřesné. Nikdo se nás neptal jestli se tak chceme učit. Za mě v ní nevidím nic pozitivního.

trent
Host
trent

Problém ale není v metodě, ale v tom, že jako rodič jste to nebyla schopná vysvětlit, aniž byste u toho přemýšlela. Prostě ta matika je jiná a musí se ji naučit i rodič. Ale nemyslím si, že je špatná. A taky záleží na učiteli. Třeba ten náš to kombinuje i s těmi starými postupy… právě aby deti uměly třeba základní počty, násobilku…

Lucie
Host
Lucie

Bohužel. Já jsem viděla sešit žákyně šesté třídy, v něm jen spousta šipek (asi rovnice), nikde napsané číslo větší než 5, v pololetí popsáno 8 listů v sešitu, rodiče nešťastní, dcera nešťastná … Zodpovědně dáváte dceru na doučování, platíte za to soukromé učitelce, Vaše učitelka ve škole bere plat, asi je někde chyba …

Pavel Kraemer
Host
Pavel Kraemer

Problém je v tom, že je pořád ještě poměrně málo učitelů, kteří skutečně dobře učí podle metody Hejného. Nestačí si koupit jeho učebnice a „jet“ podle nich. Kromě toho není v pořádku, když učitel metodu podrobně nevysvětlí rodičům. A rodiče mají samozřejmě právo s metodou nesouhlasit.

trent
Host
trent

Mě přijde tato metoda poměrně dobrá. Problém nastává především u rodičů, kteří se učili jinou matematiku. Proto, když chci dítěti něco vysvětlit, musím nejdříve přijít na řešení. Naučit se to podle Hejného. Ale v principu mi tato metoda přijde hravější a učí děti přemýšlet o úloze. Nám bylo sděleno, jak se co počítá a pak jen následovaly nekonečné stránky příkladů. Na druhou stranu může nastat problém v dalším vzdělávání, který zase funguje na starých principech. Ale jak tak čtu komentáře… prostě se zde jasně ukazuje strach z něčeho nového. A s tímhle se nikam nepohneme. Co je lepší? Nosit v… Číst vice »

Lucie
Host
Lucie

„Mě přijde tato metoda poměrně dobrá. “ Vám přijde dobrá, ale prosím pomyslete na rodiče, kterým dobrá nepřijde a přiklánějí se k názoru spousty matematiků, že by neměla být plošně zaváděna a učitelé by neměli být nuceni učit jen touto metodou, a chtějí, aby jejich děti byly vyučovány klasicky. Ve velkých městech jsou školy na výběr, ale někde je metoda striktně nařízena a pokud je to na malém městě či vesnici, je to problém.

Pavel Kraemer
Host
Pavel Kraemer

Souhlasím s tím, že by učitelé neměli být nuceni učit touto metodou. Pokud je nějaký učitel do této metody nucen proti své vůli, tak to určitě nedopadne dobře. Takovéto věci se nedají zavádět seshora nátlakem. To je v rozporu se samotnou Hejného matematikou, která je také vůči dětem velmi nenátlaková.

Lucie
Host
Lucie

Autor metodu Hejného doporučuje. Jenže autor je zastáncem waldorfské pedagogiky a jiných alternativních proudů, takže si myslím, že tento článek nemohl ani podat jinak. Myslím si, že kdyby tuto diplomovou práci uchopil někdo jiný, kdo není o výhodách alternativního školství přesvědčen, že by metodu na základě této práce nedoporučil a poukázal by na její různé nedostatky a tedy i možné mylné závěry.

trent
Host
trent

Tak si najděte článek, kde Hejného metodu sjeli a hned budete mít lepší pocit. A myslíte autora článku, nebo autora diplomové práce. Jsou totiž dvě různé osoby.
Takže znovu… to že Vám se tato metoda nelíbí, neznamená, že je špatná. Stejně, jako když nejsem jejím odpůrcem, netroufám si tvrdit, že je lepší. Ale pozoruji, že minimálně rozvíjí logické myšlení, místo strojového počítání, bez porozumění.

Lucie
Host
Lucie

Myslela jsem autora článku. A nepsala jsem, že se mi metoda nelíbí, psala jsem jen můj názor a to, že kdyby tuto práci posuzoval někdo jiný, že by jeho závěry mohly být jiné.

Pavel Kraemer
Host
Pavel Kraemer

Co se týče waldorfské pedagogiky – waldorfský přístup k matematice je úplně jiný než u Hejného, v mnohých věcech opačný, především v prvních třídách. Takže pokud jsem příznivcem waldorfské pedagogiky, tak bych spíše měl být odpůrcem Hejného.

Jitka Polanská
Editor

Doporučili jsme diplomovou práci, nikoli Hejného metodu jako takovou. Z textu je to jasné. S autorem jsem mluvila a posuzoval práci velmi vyváženě, což se v článku také projevilo, mimochodem i v titulku. Samotná práce neobsahuje jednoznačný závěr a vymezuje další možné faktory vlivu, což je v textu pana Kraemera taky uvedeno. Tímto článkem jsme sledovali, aby si lidé práci na internetu mohli najít a lépe jí porozuměli, je totiž dost složitá. Autor sice může předpokládat, jako propagátor inovativních metod, že Hejného metoda funguje, protože uznává tento pedagogický přístup, ale ve svém textu toto nijak neuvádí. Přečtěte si to ještě… Číst vice »

Lucie
Host
Lucie

Děkuji za vysvětlení. Takže to „A doporučujeme.“ doporučuje tu diplomovou práci, a já myslela, že autor článku myslel Hejného metodu. To, co doporučuje není jednoznačné, jistě si více lidí vysvětlí to doporučení stejně jako já.

Jitka Polanská
Editor

Přesně tak. „Doporučujeme“ se vztahuje k diplomové práci. „Přečetli jsme ji pro vás a shrnuli v tomto článku. A doporučujeme“.

Václav
Host
Václav

„Závěrem diplomové práce je, že děti vyučované Hejného metodou dosáhly v testu celkově lepších výsledků. Zásluha Hejného metody je to podle průzkumu ze 6,5 procent, 45 procent je způsobeno přirozeným nadáním, zbytek jsou další faktory.“ — Tak toto je opravdu velmi zajímavý závěr. Zjistíte z něj totiž důležité věci: — 1) Celkově lepší výsledky Hejného skupiny ve srovnání se srovnávací skupinou, jsou z pouhých 6,5 procent zásluhou Hejného metody. 6,5 procentního bodu je přitom téměř na samé hranici statistické významnosti, která je obvykle stanovena na 5%. Ostatní faktory, včetně přirozeného nadání mají vliv v 93,5% případů. Interpretace tohoto výsledku je… Číst vice »

Jitka Polanská
Editor

Tyto vývody jsou zcela nepřesné. Kdybyste se podíval do diplomové zprávy, ale i jen přečetl pořádně ten článek, viděl byste, že rozumové schopnosti žáků byly předem prověřeny jiným testem tak, aby byly srovnatelné. Faktory, které mohou interferovat, jsou úplně jiné, což v článku bylo také popsáno.

Václav
Host
Václav

Paní Polanská, má poznámka, že analýza výsledků testů může naznačovat, že počáteční selekce testovaných subjektů (tedy žáků) nemusela proběhnout bez chyby, nenaznačuje, že jsem si o tom testu fluidní inteligence nepřečetl. Pokud jde o ty ostatní podle vás nepřesné vývody – můžete být konkrétnější, abychom spolu mohli věcně diskutovat?

A ten konfrontační tón odložte stranou.

Václav
Host
Václav

A nemějte mi to, prosím, za zlé, ale statistiku bych raději než s vámi probíral s někým, kdo statistice rozumí.

Pavel Kraemer
Host
Pavel Kraemer

“ 6,5 procentního bodu je přitom téměř na samé hranici statistické významnosti, která je obvykle stanovena na 5%“ – myslím, že 5 procentní hranice statistické významnosti je používána v jiném kontextu než zde.

„ve 45% případů byl lepší výsledek Hejného skupiny daný přirozeným nadáním“ , “ přestože z téměř poloviny případů šlo o přirozené nadání“ – to je myslím nedorozumění, tak to nebylo. Ty procenta se nevztahují k počtu dětí, ale k procentuální poměrné síle jednotlivých faktorů ovlivňujících výsledek. Tak jsem to pochopil já, ale možná mne opravíte ….