logo
logo
lidé vstupují do školy

Rodiče vítáni – certifikace škol

Zavedenou značkou Rodiče vítáni se mohou na svých dveřích pyšnit školy, které jsou vstřícné při komunikaci s rodiči.

Co to znamená? Ve škole panuje mezi rodiči a učiteli důvěra i partnerství. Dobré vztahy mezi rodinou a školou vedou ke spokojeným žákům a jejich dobrým výsledkům.

Je vám tento projekt sympatický? Chcete se zapojit?

Co je certifikace Rodiče vítáni? Proč si ji pořídit?

Tato certifikace garantuje vstřícné jednání mezi školou a rodiči. Usnadňuje rodičům výběr školy. Pro školy je reklamou. Ukazuje, že je škola v pozitivním směru odlišná od jiných. Výsledkem pak může být vyšší zájem o vzdělávání žáků právě na této škole.

Síť škol Rodiče vítáni mapuje certifikované školy již od roku 2011. V současné době je do ní zapojeno přes 350 škol. Ty se zavázaly dodržovat 7 základních kritérií sestavených společností EDUin, později redakcí Řízení školy, Wolters Kluwer ČR. Tyto školy si také mohou vystavit přímo na vstupních dveřích certifikační emblém, který na první pohled upozorní, že je škola do certifikace zapojená. Spolu s A3 cedulí se seznamem kritérií, které se škola zavázala plnit, tak škola vysílá směrem k rodičům jasný signál, že jí na komunikaci a spolupráci s nimi záleží.