logo
logo

Jak získat certifikaci?

Certifikace Rodiče vítáni garantuje vstřícné jednání mezi školou a rodiči. Pro školy je v principu sebehodnotící. Nikdo z redakce nejezdí po školách a nekontroluje dodržování jednotlivých kritérií v praxi. Škola se sama zavazuje dodržovat všechna povinná kritéria, k dalším volitelným kritériím se hlásí dobrovolně.

Jak certifikace probíhá?

1) Pročtěte si kritéria i podmínky jejich splnění

Zvládnete splnit všechna povinná kritéria a alespoň 2 volitelná?

kritéria pro ZŠ kritéria pro MŠ kritéria pro ZUŠ

2) Požádejte o schválení kritérií, která se vaše škola zaváže plnit, některého z rodičů

Může jít o někoho ze školské rady, rodiče z rodičovské organizace nebo jiného spolupracujícího rodiče. Jste již domluveni?

3) Vyplňte certifikační formulář

Nejprve vytvořte škole uživatelský účet a po přihlášení do něj vyplňte certifikační formulář.

4) Zkontrolujeme vámi zadané údaje

Při splnění podmínek certifikace, obdržíte zálohovou fakturu. Po její úhradě vám pošleme certifikační balíček: certifikát Rodiče vítáni, ceduli s vyznačenými kritérii a emblém Rodiče vítáni v podobě samolepky.

5) Umístěte emblém Rodiče vítáni na dveře školy a ceduli s kritérii ke vchodu

Samolepku vylepte na dveře školy, ceduli s jednotlivými kritérii hrdě vystavte na viditelném místě ve škole a samotný certifikát může zdobit třeba ředitelnu.

6) A je hotovo.

Seznam všech kritérií, které jste se zavázali plnit, zveřejníme v profilu školy, který je dostupný přes Mapu škol.


Všechny údaje včetně kritérií lze na webu kdykoliv změnit. Veškeré údaje na tištěných materiálech jsou aktualizovány vždy s počátkem nového certifikačního období.

Jak certifikaci obnovit?

Certifikát Rodiče vítáni je škole udělen vždy na jeden rok. Po uplynutí roční lhůty od certifikace musí škola projít procesem obnovení, tj. aktualizace certifikačního formuláře a jeho odeslání k posouzení poskytovateli certifikace. Certifikační formulář je po celou dobu certifikace přístupný v uživatelském účtu školy a lze jej kdykoliv změnit podle aktuální situace školy.

Celý proces obnovy certifikace Rodiče vítáni je velmi podobný průběhu prvotní certifikace a na jeho konci škola opět obdrží certifikační balíček.

Pokud škola certifikaci neobnoví, ztrácí právo užívat certifikaci Rodiče vítáni se vším, co k tomu náleží.