logo
logo

Podmínky certifikace

Kritéria certifikace Rodiče vítáni mají dvě úrovně:

Komentáře ke kritériím a jejich verze

Pro lepší porozumění kritériím certifikace Rodiče vítáni jsme pro vás přidali ke každému kritériu komentář. V něm vysvětlujeme, co považujeme za jeho kvalitní naplnění a co ne. Všechny komentáře si můžete stáhnout v PDF (viz níže) nebo si je zobrazit přímo v certifikačním formuláři u každého kritéria.

Seznam kritérií včetně vysvětlujících komentářů ve formátu PDF:

Hloubka naplňování kritérií

Pro všechna kritéria by mělo platit, že je škola naplňuje již delší dobu, je do jejich plnění zapojena většina lidí, kterých se to týká apod. Jako minimální zkušenost doporučujeme jeden školní rok. Není také účelem přihlásit se k velkému množství kritérií – dobrou spolupráci s rodiči dělá především kvalita naplnění kritérií, až pak následně jejich kvantita.

Kdo ověřuje platnost certifikátu

Zda škola opravdu naplňuje daná kritéria, nebude přímo ověřovat žádný hodnotitel. Hlavním arbitrem pravdivosti je komunita kolem školy, rodiče, žáci a učitelé. Náš tým certifikace Rodiče vítáni prochází školou dodané podklady k certifikaci, porovnává je s údaji uvedenými na jejím webu a s obecně dostupnými informacemi, prověřuje stanovisko rodičů k certifikaci Rodiče vítáni. V důvodných případech vyřazuje kritéria, která nejsou školou naplněna.

Podmínky certifikace jsou platné od 1. 9. 2020.