logo
logo

Cena

Zapojení se do sítě certifikovaných škol a dodržení určitých standardů je podstatou celého tohoto projektu. Splnění všech požadovaných kritérií je pak z pohledu redakce Řízení školy důležitější než samotná platba. Proto je cena certifikace zvolená tak, aby reflektovala podmínky nákladů stejně jako možnosti škol.

Cena certifikace Rodiče vítáni pro mateřské, základní i základní umělecké školy je 1000 Kč. Pro dokoupení další sady (např. škola má více budov) zaplatíte jen 150 Kč. V případě, že požádáte o vystavení certifikátu také v anglickém jazyce, bude vám naúčtováno 300 Kč. Uvedené ceny jsou bez 21 % DPH.

Platnost certifikátu

Certifikát Rodiče vítáni je škole udělen vždy na jeden rok. Po uplynutí roční lhůty od certifikace musí škola projít procesem obnovení (tj. aktualizace dotazníku a kritérií a jejich odeslání k posouzení poskytovateli certifikace). Pokud tak škola neučiní, ztrácí právo užívat certifikaci Rodiče vítáni se vším, co k tomu náleží.