logo
logo

[primary school] Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Certifikována od Feb. 17, 2020 do Feb. 16, 2021.

Součástí školy je základní škola, osmileté a čtyřleté gymnázium, školní družina, školní klub, školní jídelna a školní poradenské centrum. Školu navštěvuje cca 700 žáků. Pozornost klademe na výuku cizích jazyků od první třídy, práci s výpočetní technikou, sportovní aktivity a inkluzivní vzdělávání. Jsme zapojeni do řady projektů a dotačních titulů. Škola i její žáci jsou nositeli řady titulů a vyznamenání. Žáci gymnázia se tradičně zapojují do Středoškolské odborné činnost a dobrovolnické činnosti. Družinu a klub navštěvuje cca 500 žáků. Ve školní jídelně se stravuje kolem 1000 strávníků, kterým je nabízen výběr ze tří jídel.

type of certification: primary school

CRN: 69987181

certification number: 26

head name: Mgr. Miroslav Bučánek

school website: http://www.zsgvitkov.cz

Škola splňuje

1) Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin.
 • U vstupních dveří je viditelně umístěn označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy vpustí pověřená osoba.
 • U vstupních dveří je viditelně uvedeno telefonní číslo, na které má rodič zavolat, aby ho do školy pustila pověřená osoba.
  2) Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.
 • Rodiče dostávají na začátku školního roku tištěný aktuální seznam s kontakty, mobilní telefon nebo e-mail na třídního učitele.
 • Škola má aktualizované webové stránky, obsahující jména všech vyučujících a vedení školy. Na stránkách jsou uvedeny kontakty (e-mail, telefon) na vedení školy a spojovatelku, ideálně na všechny zaměstnance školy.

  http://www.zsgvitkov.cz/skola_obecne/?page_id=136

 • Rodiče mají možnost si aktuální kontakty dohledat ve školním informačním systému.
  3) Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.
 • Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří a další významnější akce pro rodiče a žáky školy.
 • Tyto informace má škola stále dostupné na svém webu a průběžně je aktualizuje.
 • Tyto informace jsou dostupné ve školním informačním systému.
  4a) S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.
 • Splňujeme.
  4b) Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči.
 • Splňujeme.
  5) Se záměrem přihlásit se ke značce Rodiče vítáni jsme seznámili rodiče dětí, které využívají služeb naší školy.
 • Rodiče byli seznámeni s údaji uvedenými v certifikačním formuláři, s údaji souhlasí a jsou ochotni to potvrdit.
  6) Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.
 • Splňujeme.
  7) Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy.
 • Splňujeme.

  Z volitelných kritérií škola splňuje

  01) Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme přitom na potřeby dětí i rodičů.
 • Splňujeme.
  02) Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče.
 • Splňujeme.
  03) Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak je pravidelně informovat o prospěchu dítěte.
 • Splňujeme.

  Rodiče obdrželi v úvodu školního roku přístupové údaje do systému Bakalář, kde využíváme žákovskou knížku, třídní knihu, zveřejňujeme plány akcí, probíhá zde také elektronická komunikace. Tištěnou žákovskou knížku používáme pouze u prvních ročníků.

  04) Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel–dítě–rodič.
 • Splňujeme.
  05) Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.
 • Splňujeme.
  06) ŠVP a další školní dokumenty zpřístupňujeme na webu školy.
 • Splňujeme.

  http://www.zsgvitkov.cz/skola/?page_id=6670 http://www.zsgvitkov.cz/gymnazium/?page_id=61 http://www.zsgvitkov.cz/skola_obecne/?page_id=143

  07) Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa / výchovného poradce.
 • Splňujeme.
  08) Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole.
 • Splňujeme.

  Rodiče ovlivňují školní stravování svých dětí jednáním s vedoucí školní jídelny, s vedením školy i s jednotlivými učiteli. Prostřednictvím svých dětí mohou připomínkovat školní stravování na jednání Žákovského parlamentu.

  09) Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování.
 • Splňujeme.
  10) Zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým dítětem.
 • Splňujeme.
  11) Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli.
 • Splňujeme.
  12) Umíme rodičům doporučit službu externího odborníka – dětského psychologa, logopeda, mediátora apod.
 • Splňujeme.

  http://www.zsgvitkov.cz/skola_obecne/?page_id=158 http://www.zsgvitkov.cz/skola_obecne/?page_id=160 http://www.zsgvitkov.cz/skola_obecne/?page_id=162 http://www.zsgvitkov.cz/skola_obecne/?page_id=164 http://www.zsgvitkov.cz/skola_obecne/?page_id=168 http://www.zsgvitkov.cz/skola_obecne/?page_id=883

  13) Poskytujeme rodičům na webových stránkách prostor pro otevřenou diskusi o škole. (Např. diskuzní fórum, moderovaná kniha návštěv. Nejedná se o jednosměrnou komunikaci pomocí formuláře na vzkazy škole.)
 • Splňujeme.
  14) Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou (podle nového občanského zákoníku obvykle zapsaný spolek).
 • Splňujeme.
  15) Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím.
 • Splňujeme.
  16) Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče na téma výchovy a vzdělávání.
 • Splňujeme.
  17) Pořádáme „kurikulární odpoledne“, v nichž rodičům vysvětlujeme, co, jak a proč ve škole učíme.
 • Splňujeme.