Detail školy

Základní škola J. Gutha-Jarkovského

Adresa:
Truhlářská 22, 110 00 Praha 1
Jméno ředitele/ředitelky:
PhDr. Jitka Kendíková
Telefon:
224 811 811
E-mail:
j.kendikova@email.cz
Web:
www.truhla.cz
Základní škola J. Gutha-Jarkovského nabízí svým žákům studium v běžné třídě nebo ve třídě (či skupině) s rozšířenou výukou jazyků. Úzce spolupracujeme se stejnojmenným gymnáziem. Výuka probíhá ve čtyřech budovách umístěných u Petrského náměstí na Praze 1. Škola provozuje také metodické centrum pro vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. Těch se zde vzdělává poměrně velký počet formou individuální integrace do standardních tříd. Žáci mohou využít též služeb školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Nabízíme také široké spektrum volnočasových aktivit, zejména sportovních.

Škola splňuje

 • Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně odpoledních hodin.
  • U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy pustí pověřená osoba.
  • U vstupních dveří je viditelně uvedeno telefonní číslo, na které má rodič zavolat, aby ho do školy pustila pověřená osoba.
  • Vchod do školy se nezamyká a je volně přístupný.
 • Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.
  • Rodiče dostávají na začátku školního roku tištěný aktuální seznam s kontakty, mobilní telefon nebo email na třídního učitele.
  • Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení škol. Na stránkách jsou uvedeny kontakty (email, telefon) na vedení školy a spojovatelku, ideálně na všechny zaměstnance školy.

   www.truhla.cz

 • Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.
  • Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří a další významnější akce pro rodiče a žáky školy.
  • Tyto informace má škola stále dostupné na svém webu a průběžně je aktualizuje.
 • Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch a chování jejich dítěte před ostatními rodiči.
  • Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem osobně.
  • Každý rodič osobně dostane písemný přehled o hodnocení svého dítěte.
 • S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.
  • Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslechneme je a slušně reagujeme na jejich potřeby (poskytneme informace, radu, sjednáme schůzku apod.). Máme-li důvod požadavek odmítnout, svoje stanovisko vždy vysvětlíme. S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká.
  • S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká.
 • Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.
  • Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit
 • Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy. * Položka je zařazena mezi povinné, platnost je však po udělení značky. Zde se škola zavazuje, že tak učiní.
  • Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy.

Škola dále splňuje

 • Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů.
 • Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky a třídních schůzek i další způsob, jak je pravidelně informovat o prospěchu dítěte (školní sešitky, týdenní plány, elektronické žákovské knížky, …)
 • Naši pedagogové nabízejí konzultační hodiny pro žáky i rodiče.
 • Kromě společných třídních schůzek organizujeme i konzultace ve trojici učitel, dítě, rodič.
 • Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.
 • ŠVP a další školní dokumenty zpřístupňujeme na webu školy. Vysvětlujeme v nich důsledně všechny odborné termíny a zkratky, aby jim rozuměli rodiče ze všech oborů.
 • Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce.
 • Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob stravování svých dětí ve škole (skladbu jídelníčku v jídelně, sortiment ve školním bufetu, přítomnost/nepřítomnost automatu na sladkosti apod.).
 • Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu mají možnost po domluvě navštívit vyučování.
 • Zveme rodiče do vyučování, aby se zúčastnili společné práce se svým dítětem.
 • Organizujeme školní akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli (zahradní party, sportovní a kulturní akce, rodičovské víkendy apod.).
 • Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s nímž spolupracujeme.

  www.truhla.cz, sekce školní poradenské pracoviště

 • Poskytujeme rodičům na webových stránkách prostor pro otevřenou diskusi o škole. (Např. diskuzní fórum, moderovaná kniha návštěv. Nejedná se o jednosměrnou komunikaci pomocí formuláře na vzkazy škole.)
 • Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou (obvykle občanská sdružení).
 • Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím
 • Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče na téma výchovy a vzdělávání.
 • Pořádáme „kurikulární odpoledne“, v nichž rodičům vysvětlujeme, co, jak a proč ve škole učíme.