logo
logo

[nursery school] Mateřská škola, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Certifikována od Nov. 29, 2021 do Nov. 28, 2022.

MŠ se nachází v prostředí okrajové části města, obklopena zelení a pestrou přírodní lokalitou. Rozlehlá zahrada vytváří dětem přirozený prostor pro utváření základů zdravého životního stylu a kladného vztahu k přírodě. Podporujeme zdravé stravování (možnost výběru z pitného režimu, denní nabídka ovocných a salátových mís k dispozici po celý den, zařazování méně tradičních druhů potravin). Podporujeme děti v samostatnosti tím, že si porci svačinky připravují dle schopností samy. Reagujeme na potřeby a zájmy dětí, individuálně se jim věnujeme, podněcujeme je k aktivitě, experimentování, k používání většího množství pomůcek, umožňujeme pestrou škálu proměnlivých vzdělávacích zákoutí. Děti mají v průběhu roku příležitosti zúčastnit se rozmanitých sportovních, kulturních a společenských akcí.

type of certification: nursery school

CRN: 70698457

certification number: 656

head name: Mgr. Erika Zelenková

school website: http://www.msctyrlistekkadan.cz/

Škola splňuje

1) Rodičům umožňujeme bez problémů vstoupit do prostor mateřské školy.
 • U vstupních dveří je viditelně umístěn označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy vpustí pověřená osoba.
 • U vstupních dveří je viditelně uvedeno telefonní číslo, na které má rodič zavolat, aby ho do školky pustila pověřená osoba.
  2) S rodiči aktivně komunikujeme. Komunikace je obousměrná a partnerská. Obě strany mají na sebe vzájemně kontakty. Rodiče dostávají vždy všechny potřebné informace – a mají možnost vždy předat důležité informace pracovníkovi mateřské školy.
 • Komunikace probíhá při příchodech a odchodech rodičů s dětmi do a ze školky, ústní formou. Obecné informace jsou zveřejněny na místě k tomu určeném (nástěnka, webová stránka školky).
 • Mezi mateřskou školou (učiteli) a rodiči je možná i komunikace s využitím komunikačních technologií – telefon, zpráva SMS, e-mail, web.

  http://www.msctyrlistekkadan.cz/

  3) Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve školce děje.
 • Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy je během roku mateřská škola v provozu, kdy se konají plánované akce pořádané mateřskou školou, a případné další informace.
 • Tyto informace má školka stále dostupné na svém webu a průběžně je aktualizuje.
  4) Poskytujeme rodičům konzultační schůzky a zaručujeme, že při nich neprobíráme okolnosti týkající se jejich dítěte před ostatními rodiči a dětmi.
 • Každý rodič má možnost konzultovat záležitosti ohledně práce a vývoje svého dítěte s příslušným konkrétním pedagogem osobně.
 • Rodič každého dítěte dostává pravidelně písemnou informaci ohledně práce a vývoje svého dítěte, zpracovanou příslušným pedagogem.
  5) Se záměrem přihlásit se ke značce Rodiče vítáni jsme seznámili rodiče dětí, které využívají služeb naší školy. Rodiče souhlasí s údaji uvedenými v certifikačním formuláři a jsou ochotni to potvrdit.
 • Splňujeme.
  6) Pořádáme akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.
 • Splňujeme.
  7) Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školky.
 • Splňujeme.

  Z volitelných kritérií škola splňuje

  01) Dbáme na to, aby zahájení docházky do mateřské školy bylo pro děti a jejich rodiče příjemnou událostí. Myslíme přitom na potřeby dětí i rodičů a jsme schopni tyto potřeby zohlednit při práci mateřské školy (adaptační období).
 • Splňujeme.
  02) U „předškoláků“ účinně spolupracujeme s rodiči tak, aby děti přechod na základní školu úspěšně zvládly.
 • Splňujeme.
  03) Konfliktní situace ve školce řešíme tak, aby se příslušného setkání mohli zúčastnit všichni, jichž se záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí.
 • Splňujeme.
  04) Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP) zpřístupňujeme na webu mateřské školy. Kromě ŠVP zveřejňujeme i další dokumenty, které rodičům pomáhají k dobré orientaci v činnosti školky.
 • Splňujeme.

  https://www.msctyrlistekkadan.cz/, https://www.msctyrlistekkadan.cz/mesicni-plany/, https://www.msctyrlistekkadan.cz/pro-rodice/

  05) Nabízíme rodičům pomoc při zajištění konzultace pedagogicko-psychologického poradce.
 • Splňujeme.
  06) Rodičům umožňujeme ovlivňovat způsob stravování jejich dětí v mateřské škole (skladbu jídelníčku v jídelně, individuální volbu „vynechaných“ pokrmů...).
 • Splňujeme.

  - pravidelně předkládáme dotazníky, kde zjišťujeme spokojenost se sestavovanými jídelníčky - poskytujeme dietní stravování

  07) Rodičům (zájemcům o přijetí jejich dítěte do naší mateřské školy) po domluvě umožňujeme zúčastnit se práce v mateřské škole („s dítětem na zkoušku“).
 • Splňujeme.
  08) Zveme rodiče (prarodiče) do školky, aby se aktivně zúčastnili společné práce se svým dítětem (vnoučetem).
 • Splňujeme.
  09) Organizujeme akce, na kterých mohou rodiče a další rodinní příslušníci spolupracovat s dětmi a potkávat se s učiteli.
 • Splňujeme.
  10) Umíme rodičům doporučit logopeda, s nímž spolupracujeme.
 • Splňujeme.

  https://www.msctyrlistekkadan.cz/projekty-skoly/, https://www.msctyrlistekkadan.cz/ctyrlistkova-skolka-na-dalku/ https://portal.csicr.cz/School/600076890

  11) Poskytujeme rodičům na webových (facebookových) stránkách prostor pro otevřenou diskusi o mateřské škole.
 • Splňujeme.

  https://www.facebook.com/ctyrlistekkadan/

  12) Na naší školce funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou.
 • Splňujeme.
  13) Rodiče mají možnost po domluvě využívat prostory školy k vlastním akcím.
 • Splňujeme.
  14) Pořádáme vzdělávací semináře pro rodiče na téma výchovy a vzdělávání.
 • Splňujeme.